Wynajem krótkoterminowy nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach świata – modelowanie i implementacja wybranych wskaźników oceny rentowności
 
Więcej
Ukryj
1
National Bank of Poland, District Branch in Olsztyn
 
2
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Economic Sciences
 
 
Data nadesłania: 17-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-02-2024
 
 
Data akceptacji: 25-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Oktaba   

National Bank of Poland, District Branch in Olsztyn
 
 
JoMS 2024;55(1):597-618
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem badań jest ocena rentowności wynajmu krótkoterminowego w wybranych miastach na świecie. W artykule przeanalizowano dostępność mieszkań turystycznych w wybranych miastach na świecie oraz porównano potencjalną stopę zwrotu z ich wynajmu.

Materiał i metody:
Ceny wynajmu pochodziły z danych portalu Airbnb, a przeciętne ceny nieruchomości z różnorodnych źródeł internetowych. Przeprowadzono analizę k-średnich, dzięki której wykazano grupy miast (skupienia).

Wyniki:
Wykazano, że przeciętny dobowy dochód z wynajmu w relacji do średniej ceny za jeden m² powierzchni mieszkania, może przekraczać 7% w wybranych miastach. Pogrupowano miasta na trzy klastry, zawierają one obiekty charakteryzujące się podobieństwami pod względem analizowanych cech.

Wnioski:
Krótkoterminowy wynajem prywatnych mieszkań zyskał popularność w ostatnich latach, głównie dzięki platformom takim jak Airbnb, Booking czy Vrbo. Tego rodzaju wynajem stał się atrakcyjną alternatywą dla hoteli, zwłaszcza wśród turystów poszukujących bardziej lokalnych i autentycznych doświadczeń, a w czasach pandemii – również pewnej prywatności. Wynajem prywatnych nieruchomości za pośrednictwem wymienionych portali, oferuje właścicielom możliwość generowania dodatkowych dochodów, często wyższych niż w przypadku długoterminowego najmu. Z przeprowadzonych w artykule badań wynika, że dostępność lokali na wynajem w miastach takich jak Lizbona, Buenos Aires czy Istambuł przekracza 1000 nieruchomości niezależnie od przedziału cenowego. W kategorii potencjalnej stopy zwrotu z wynajmu, liczonej stosunkiem ilorazu średniej dobowej ceny wynajmu i przeciętnej ceny za m² nieruchomości, potencjalnie najbardziej dochodowe miasta to kolejno: Barcelona, Kapsztad i Istambuł (wszystkie z potencjalnym zwrotem na poziomie >7%/ m²).

 
REFERENCJE (40)
1.
Adamiak, C. (2022). Najem krótkoterminowy w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Czasopismo Geograficzne, 96(1): 9–32.
 
2.
Airbnb (2023). About Us (https://news.airbnb.com/about-...; (dostęp: 19.04.2023).
 
3.
Bae, S.Y., Chang, P.-J. (2021). The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the first wave of the pandemic. Current Issues in Tourism, 24, 7: 1017–1035. https://doi.org/10. 1080/13683500.2020.1798895.
 
4.
Benítez-Aurioles, B. (2021). How the peer-to-peer market for tourist accommodation has responded to COVID-19. International Journal of Tourism Cities. https://doi. org/10.1108/IJTC-07-2021-0140.
 
5.
Benítez-Aurioles, B. (2022). Is Airbnb bad for hotels?. Current Issues in Tourism, 25(19), 3076-3079.
 
6.
Booking Holdings. (2023). Form 10-K: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended: December 31, 2022 (https://s201.q4cdn.com/8653052...; dostęp: 19.04.2023).
 
7.
Chrabąszcz, K. (2014). Condoinwestycje jako alternatywna forma alokacji kapitału. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24: 47–58.
 
8.
Dann, D., Teubner, T., Weinhardt, C. (2019). Poster child and guinea pig – insights from a structured literature review on Airbnb. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31, 1: 427–473. https://doi.org/10.1108/IJCHM-....
 
9.
Doling, J. (2019). ‘Not for Housing’ Housing: Widening the Scope of Housing Studies. Critical Housing Analysis, 6, 1: 22–31. https://doi.org/10.13060/23362....
 
10.
Dolnicar, S. (2018). Peer-to-peer accommodation networks: Pushing the boundaries. Oxford: Goodfellow Publishers.
 
11.
Dolnicar, S., & Zare, S. (2020). COVID19 and Airbnb–Disrupting the disruptor. Annals of tourism research, 83, 102961.
 
12.
Farmaki, A., Miguel, C., Drotarova, M.H., Aleksić, A., Časni, A.Č., Efthymiadou, F. (2020). Impacts of Covid-19 on peer-to-peer accommodation platforms: Host perceptions and responses. International Journal of Hospitality Management, 91, 61: 102663. https:// doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102663.
 
13.
Gallagher, L. (2017). The Airbnb Story: How Three Ordinary Guys Disrupted an Industry, Made Billions… and Created Plenty of Controversy. Boston: Mariner Books.
 
14.
Gołębska, E. 2018. Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
15.
Gössling S., Scott D., Hall, C.M. (2021). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29, 1: 1–20. https://doi.org/10.1080/096695....
 
16.
Guttentag, D. (2019). Progress on Airbnb: a literature review. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10, 4: 814–844. https://doi.org/10.1108/JHTT-0....
 
17.
Gyódi, K. (2021). Airbnb and hotels during COVID-19: different strategies to survive. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. https://doi. org/10.1108/IJCTHR-09-2020-0221.
 
18.
Hossain, M. (2021). The effect of the Covid-19 on sharing economy activities. Journal of Cleaner Production, 280: 124782. https://doi.org/10.1016/j.jcle....
 
19.
Kadi, J., Hochstenbach, C., Lennartz, C. (2020). Multiple property ownership in times of late homeownership: a new conceptual vocabulary. International Journal of Housing Policy, 20, 1, 6–24. https://doi.org/10.1080/194912....
 
20.
Kokot, S. (2019). Nowe tendencje na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych. Nieruchomości w Przestrzeni, 5, 2: 47–61.
 
21.
Kowalczyk, A., Derek M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne. PWN.
 
22.
Nilsson, J.H. (2020). Conceptualizing and Contextualizing Overtourism: The Dynamics of Accelerating Urban Tourism. International Journal of Tourism Cities, 6, 4: 657–671. https://doi.org/10.1108/IJTC-0....
 
23.
Machczyńska, K., Adamiak, C., Opačić, V.T. (2018). Selection of accommodation by Polish tourists in Croatia. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4: 169–180. https://doi. Org/10.18276/ept.2018.4.44-14.
 
24.
Miao, L., Im, J., Fu, X., Kim, H., Zhang ,Y.E. (2021). Proximal and distal post-COVID travel behavior. Annals of Tourism Research, 88: 103159. https://doi.org/10.1016/j.anna....
 
25.
Park, I.-J., Kim, J., Kim, S. (Sam), Lee ,J.C., Giroux, M. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on travelers’ preference for crowded versus non-crowded options. Tourism Management, 87: 104398. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
26.
Pawlicz, A. (2019). Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości. Pośrednicy. Regulacje. Usz.
 
27.
Perles-Ribes, J.F., Ramón-Rodríguez, A.B., Such-Devesa, M.J. (2018). Second homes vs. residential tourism: A research gap. Tourism, 66, 1: 104–107.
 
28.
Rolnik, R. (2013). Late Neoliberalism: The Financialization of Homeownership and Housing Rights. International Journal of Urban and Regional Research, 37, 3: 1058–1066. https://doi.org/10.1111/1468-2....
 
29.
Romano, A. (2021). The shifting geographies of digital intermediation: the effects of the COVID-19 pandemic on short-term rentals in Italian cities. Digital Geography and Society, 2: 100019. https://doi.org/10.1016/j.digg....
 
30.
Schaefer, M., Tran, K.D. (2024). Airbnb, Hotels, and Localized Competition. NET Institute Working Paper No. 23-04. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn....
 
31.
Sanford, W., DuBois, D. (2020). COVID-19 impact on hotels and short-term rentals (https:// airdna-website-reports.s3.amazonaws.com/documentation/Hotels+vs+Short+Term+Rentals.pdf; dostęp: 14.04.2023).
 
32.
Szostak, D. (2008). Hotelarstwo i gastronomia. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWN, s. 109–132.
 
33.
Szreder, J., Walentynowicz P. (2020). Nieruchomości wakacyjne jako innowacyjna forma kreowania wartości przez dewelopera. W: P. Wróbel (red.), Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej: Strategie, procesy i projekty. UG, s. 157–171.
 
34.
Turner, B. (2015). The Book on Rental Property Investing. BiggerPockets Publishing LLC, Denver.
 
35.
UNWTO. (2020). International Tourism Highlights. 2020 Edition (https://www.e-unwto. Org/doi/book/10.18111/9789284422456; dostęp: 10.04.2023).
 
36.
Vrbo. (2022). Vrbo Trend Report 2022 (https://media-cms.vrbo.com/ass...; dostęp: 19.04.2023).
 
37.
Więckowski, M. (2014). Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) – zarys problemu. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3: 243–257.
 
38.
Yang, Y., Nieto García, M., Viglia, G., Nicolau, J. L. (2021). Competitors or Complements: A Meta-analysis of the Effect of Airbnb on Hotel Performance. Journal of Travel Research. https://doi.org/10.1177/004728....
 
39.
Zawadka, J., Jęczmyk, A., Uglis, J., Wojcieszak-Zbierska, M.M. (2021). Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 11: 13–34. https://doi.org/10.18778/8220-....
 
40.
Zienkiewicz, T., Zalewska, A.M. (2023). Dylematy inwestowania w nieruchomości w Polsce w kontekście zarządzania finansami osobistymi. Journal of Modern Science 5/54/2023. doi.org/10.13166/jms/176185.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top