The image of a pedagogical therapist in public opinion
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2023-01-24
 
 
Final revision date: 2023-03-06
 
 
Acceptance date: 2023-03-06
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Aleksandra Kinga Lukasek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;50(1):496-515
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The research efforts were aimed at obtaining an answer to the question: What is the image of a pedagogical therapist in the public opinion?

Material and methods:
In order to find out the opinion, the diagnostic survey method was used.The research allowed to draw attention to the importance of min. personal characteristics of the pedagogical therapist, his skills or body language in the process of pedagogical therapy.

Results:
The conducted research shows that both the personality traits of the pedagogical therapist, his skills, body language play a very important role in the therapeutic process in the opinion of the respondents.

Conclusions:
The profession of therapist is particularly important and much needed, but it seems crucial to prepare for the profession of therapist, therefore it seems advisable to undertake further research indicating what type of activities should be undertaken in educating future pedagogical therapists to meet the requirements of contemporary needs.

 
REFERENCES (15)
1.
Bogdanowicz, M. (2005).Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Gdańsk: Harmonia.
 
2.
Dawid J,W. (1962). O duszy nauczycielstwa. W: W. Okoń (red.) Osobowości nauczyciela. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
3.
Chlewiński, Z. (1991). Kształtowanie umiejętności poznawczych. Identyfikacja pojęć. Warszawa: Państwowe: Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.
 
5.
Kreutz, M. (1962). Osobowość nauczyciela-wychowawcy, O duszy nauczycielstwa. W: W. Okoń (red.) Osobowości nauczyciela. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
6.
Korczak, J. (1993). Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.
 
7.
Korczyński, S. (2002). Obraz nauczyciela. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
8.
Lukasek, A. (2020). Współpraca terapeuty pedagogicznego z rodzicami w trosce o bezpieczny rozwój dziecka. W: J. Stadniczenko, A. Pawlak, B. Skwarek (red), W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne. Warszawa, Legnica: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
 
9.
Mysłakowski, Z. (1962). Co to jest talent pedagogiczny. W: W. Okoń (red.) Osobowości nauczyciela. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
10.
Okoń, W. (1962). Osobowość nauczyciela. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
11.
Skałbania, B. (2020).Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu. Wybrane zagadnienia. Kraków: Impuls.
 
12.
Smółka. P, (2008). Kompetencje społeczne – fenomen skutecznego wywierania wpływu na innych oraz mądrego ulegania mu. W: R.E. Biernacka (red.) Niezależni i ulegli – studia o nonkonformizmie Toruń: Oficyna Naukowa Adam Marszałek, s. 45–54.
 
13.
Tokarski, J. (1980). Słownik wyrazów obcych, Warszawa: PWN.
 
14.
Waszkiewicz, A. (2011). Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Warszawa: Aspra.
 
15.
Wołosiuk. B, Sobczuk. S, Ruszkowska. M, (2017). Współpraca terapeutów z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozprawy społeczne, 11, 2, 23–27.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top