Effectiveness of the System State Medical Rescue in times of an epidemic threat, as example of the Sars Cov - 2 pandemic
 
More details
Hide details
1
Akademia Pomorska w Słupsku
 
 
Submission date: 2023-01-04
 
 
Final revision date: 2023-03-07
 
 
Acceptance date: 2023-03-21
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Michalina Agata Pietrek   

Akademia Pomorska w Słupsku
 
 
JoMS 2023;50(1):516-531
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Research objective - determining the effectiveness of the PRM system in the era of the Covid-19 pandemic. Research problem: how did the State Medical Rescue System "found itself" in the pandemic situation and how is its effectiveness shaped? Research hypothesis: the PRM system, despite many organizational and staffing problems, functions and copes with the pandemic situation, but its effectiveness is not at the highest level.

Material and methods:
In order to achieve the research goal set in this way, answer the research question and confirm the hypothesis, a number of research methods were used, including theoretical (e.g. comparison, analysis of the literature, analysis of legal acts, synthesis and analysis, inference, abstraction) and empirical (especially the statistical and diagnostic survey). In this paper, limitations were made regarding the research area, namely the research concerns the Pomeranian Voivodeship.

Results:
The increased number of EMT calls, their extended operation time in the case of some interventions, time for additional personal protection caused that the number of PRM system entities was insufficient. In this situation, entities cooperating with the system, largely belonging to the National Rescue and Firefighting System, were used. According to the author, it was a very good solution in the situation at that time. The system is also greatly supported by the activities of the Territorial Defense Forces, which mainly strengthened hospital emergency departments.

Conclusions:
After two years of the pandemic, competences have increased significantly, and this is primarily the result of the experience gained and self-education. The introduced procedures and plans also contributed to the increase in the competence of the system's employees, which further improves the functioning of the system.

 
REFERENCES (14)
1.
Gilbert D.R., Stoner J.A.F., Freeman E.R. (2011). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Griffin R.W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Kisielnicki J. (2004). Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
 
4.
Zieleniewski J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
 
5.
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, NIK, Warszawa, 29 grudnia 2020 r., https://www.nik.gov.pl/aktualn....
 
7.
Nowy słownik języka polskiego. (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2019 r., poz. 993.
 
9.
Plan działania systemu PRM dla województwa pomorskiego, Gdańsk, 15 lipca 2021 r., https://uwgdansk.bip.gov.pl/ra....
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownic­twa medycznego, Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz.1137.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2019 r., poz. 1213.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2021 r., poz. 991.
 
13.
Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410.
 
14.
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, Dz. U. z 2020 r., poz. 2401.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top