Urok niebezpieczeństwa: sieci społeczne a „niebezpieczne mody” wśród młodzieży i dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):53-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przeanalizowano szereg “niebezpiecznych mód” wśród młodzieży i dzieci, którzy już od wczesnych lat biorą aktywny udział w komunikacji internetowej. Z jednej strony, warto zwrócić uwagę na zjawisko mody, wynikającej jeszcze z czasów wczesnej nowoczesności i opierającej się na pogoni za nowością i wyróżnianiem się. Z innej strony, w czasach późnej nowoczesności mamy do czynienia z zaawansowanymi technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi, które umożliwiły praktyki nowej, praktycznie natychmiastowej komunikacji, w szczególności wśród młodzieży w krajach rozwiniętych. Media społecznościowe bardzo ułatwiają ryzykowne działania młodych użytkowników w sensie wzajemnego informowania, dzielenia się doświadczeniem lub nawet kształtowanie wspólnoty. W artykule pokazano pewne mechanizmy działania sieci społecznych (zaraźliwość, homofi lia), rzutujące na zagrożenie, które jest związane z niebezpiecznymi zainteresowaniami młodzieży, szybko rozpowszechniającymi się dzięki nowym technologiom i zaawansowanym umiejętnościom sieciowym młodzieży.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top