Tax-legal and economic-management determinants of the liability of the health resort fee collector
 
Więcej
Ukryj
1
WSEI University
 
2
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
3
College of Social and Computer Sciences, Nowy Sącz Business School - National Louis University
 
 
Data nadesłania: 03-03-2024
 
 
Data akceptacji: 07-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Florek   

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):329-341
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The role of the tax collector is to facilitate the fulfilment of tax obligations by taxpayers. The applicable tax laws provide for the possibility to use it for the collection of taxes constituting the income of local government units, while the decision-making on the ordering of tax collection by means of collection, the determination of collectors and the amount of remuneration for collection is entrusted to municipal councils by means of acts of local law (resolutions). The entities on which the municipal councils impose the obligation to collect tax by way of collection are obliged to perform it.

Material and methods:
The first is combined with needs of a theoretical or cognitive nature, that is, it includes all those needs that are associated with the development of a particular science. The second is combined with the various needs of practice.

Results:
Analysing the issue of collection of the health resort fee and the legal regulations governing the tasks and responsibilities of the collector, the following conclusions can be formulated.

Conclusions:
Collection of taxes by way of collection may only take place with regard to taxes the amount of which is directly prescribed by law or the tax authority is obliged to calculate the tax. The provisions of the Tax Ordinance do not impose an obligation on the tax collector to calculate the amount of the tax.

 
REFERENCJE (16)
1.
Artyukhova, N., Tiutiunyk, I., Bogacki, S., Wołowiec, T., Dluhopolskyi, O., Kovalenko, Y. (2022). Scenario Modeling of Energy Policies for Sustainable Development, Energies, no 15, 7711. https://doi.org/10.3390/en1520....
 
2.
Cienkowski, M. Wołowiec, T. (2014). Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa jako daniny publiczne pobierane w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 3(45), 229-249.
 
3.
Dowgier, R., Pietrasz, P., Popławski, M., Presnarowicz, S., Stachurski, W., Teszner, K. (2017). Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod. red. L. Etela, Wolters Kluwer Plska, Warszawa 2017, komentarz do art. 9.
 
4.
Florek, I. (2021). "Kwarantanna hotelowa" - współpraca Policji z przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelowe. In Współdziałanie Policji z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
5.
Kępa, M. (2018). Management Control and Internal Audit as Instruments for Realization of Public Tasks Performed by Territorial Local Government Units, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Nr 5, tom XVI, 27 – 34.
 
6.
Kosikowski, C., Etel, L., Dowgier, R., Pietrasz, P., Popławski, M., Presnarowicz, S. (2011). Ordynacja podatkowa. Komentarz. 4. Wydanie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
7.
Liszewski, G., Etel, L., Dowgier, R., Pahl, B. (2020). Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
8.
Mączyński, D. (2001). Charakter prawny decyzji podatkowej. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika (inkasenta). Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy, Monitor Podatkowy nr 4, 27.
 
9.
Morawski, W., Brzeziński, B. (2010). Wyznaczanie inkasentów w podatku od nieruchomości, Finanse Komunalne nr 4, 21.
 
10.
Sikora, K. (2014). Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce, Studia Iuridica Lublinensia 2014, Nr 23, s. 108-124.
 
11.
Olesińska, A. (2010). Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 września 2009 r., I SA/Ol 455/09, ZNSA, nr 4.
 
12.
Reśko, D., Wołowiec, T. (2015). Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania uzdrowisk w Polsce w kontekście realizacji Konwencji Karpackiej. /in:/ Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. (ed.) Szpara K. Zawilińska B. Wilikońska A., Warszawa-Rzeszów: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
 
13.
Wołowiec, N. Podolchak, N. (2022). Spa and local tourist fees as a tributes of a consumption nature, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XV, no. 1, 371–390 https://doi.org/10.32084/tekap....
 
14.
Wołowiec, T. (2016). Daniny publiczne jako kategoria należności publicznoprawnych, Prawo Finansów Publicznych, nr 7, 6-11.
 
15.
Wołowiec, T. (2016). Zakres i specyfika odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, Prawo Finansów Publicznych, nr 11, 24-27.
 
16.
Wołowiec, T. (2018). Zakres i specyfika odpowiedzialności inkasenta opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, Procedury Administracyjne i Prawne, nr 1, s. 25-29.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top