SOCIAL SCIENCES
The role of education in the field of shaping public awareness in the event of terrorist threats
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
 
Submission date: 2021-04-07
 
 
Acceptance date: 2021-05-31
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Izabella Helena Grabowska-Lepczak   

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
 
JoMS 2021;46(1):393-417
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to indicate the essence and role of education in the field of terrorist prevention in the modern world. It seems important to develop a comprehensive preventive system, which will be implemented through formal, informal, incidental and self-education.

Material and methods:
Research has been designed to assess the state of knowledge and awareness of the society on anti-terrorist education. The hypothesis assumes that this education is necessary and is the most effective form of counteracting threats. The survey was conducted using a questionnaire. The questionnaire covers two categories of questions: knowledge and skills checks in relation to the logarithms of conduct. It was also important to check the sources and methods of obtaining knowledge.

Results:
The results of the research are the starting point for considering the concept of a comprehensive education system for security in Poland, one of the most important elements of which will be terrorist prevention. The results indicate that the level of knowledge on terrorist prevention is at a high level, while the skills require designing a training system and further education.

Conclusions:
The analysis of the literature, available research and the presented research results indicate the need to take measures in anti-terrorist education, which is the most effective form of counteracting threats. The effectiveness of this terrorist threat education depends on a systemic approach. It is important to introduce these issues into the education process earlier and to continue throughout the entire period of education. It must include adults who are already outside the school education process.

 
REFERENCES (14)
1.
Bossong, R. (2013). EU cooperation on terrorism prevention and violent radicalization: frustrated ambitions or new forms of EU security governance?, Cambridge Review of International Affairs, Europe University Viadrina, published online: 11 Nov. 2013, s. 66–79.
 
2.
Breitkopf, B. (2019). Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa, Szkoła ponadpodstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i branżowa szkoła I stopnia, 1 klasa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 10.
 
3.
Durodie, B. (2015). Securitising Education to Prevent Terrorism or Losing Direction?, „British Journal of Educational Studies”, nr 64 (1), s. 21–35. DOI: 10.1080/00071005.2015.1107023.
 
4.
Grabowska-Lepczak, I. (2017). Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, s. 8. ISBN: 9788388446894.
 
5.
Hołyst, B. (2015). Bezpieczeństwo społeczeństwa, Warszawa: PWN, s. 492–493. ISBN: 9788301181277.
 
6.
Kozerska, A. (2005). Autoedukacja jako jeden z wymiarów edukacji ustawicznej, Częstochowa: Prace naukowe AJD, Pedagogika 14, s. 221–227. ISBN 8370989349.
 
7.
Lesiński, L.S. (2019). Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, III etap edukacyjny – zakres podstawowy, opracowany w ramach projektu. Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, Warszawa: Programu Operacyjny Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój.
 
8.
Paraskevas, A., Arendell, B.A. (2007). Strategic framework for terrorism prevention and mitigation in tourism destinations, „Tourism Management”, Vol. 28, Iss. 6, s. 1560–1573. DOI: 10.1016/j.tourman.2007.02.012.
 
9.
Ropski, J. (2013). Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii wychowania Fizycznego, s. 185–192. ISBN : 9788364036187.
 
10.
Szafrańska, E., Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, nr 21(2), s. 211–233. ISSN: 1734-2031.
 
11.
Szafrański, J. (2017). Nie jesteśmy bezradni. W: K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (red.), Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 75–80. ISBN: 9788374626156.
 
12.
Thomas, P. (2016). Youth, terrorism and education: Britain’s Prevent programme, „International Journal of Lifelong Education”, International Journal of Lifelong Education, Volume 35, 2016 - Issue 2: Youth, Social Crisis and Learning, DOI: 10.1080/02601370.2016.1164469, s. 1-15.
 
13.
William, V., Pelfrey, J.R. (2007). Local law enforcement terrorism prevention efforts:A state level case study, Department of Criminal Justice, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI 53201, United States, „Journal of Criminal Justice”, No. 35, s. 313–321. DOI: 10.1016/j.jcrimjus.2007.03.007.
 
14.
Welch, A.L. (2006). Terrorism awareness and education as a prevention strategy for first responders, California: Naval Postgraduate School Monterey, s. 27–36.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top