Przedszkole Róży i Karoliny Agazzi w wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych dzieci z zaniedbanych środowisk wiejskich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-12-2015
 
JoMS 2015;27(4):93–108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule skupiono się na niektórych działaniach Róży i Karoliny Agazzi, które w poszukiwaniu różnych metod i form wspierających wszechstronny rozwój rozwijały umiejętności dzieci umożliwiające im osiągnięcie sukcesu w szkole, tym samym wyrównując ich szanse edukacyjne i życiowe. Należy przy tym zaznaczyć, że same co prawda nigdy nie używały określenia „wyrównywanie szans edukacyjnych”, a mimo to – dzisiaj można by rzec intuicyjnie – zwróciły uwagę na konieczność wszechstronnego rozwijania umiejętności dziecka umożliwiających mu w późniejszym okresie osiągnię- cie sukcesu w szkole.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031