On issues of the first-instance jurisprudence in disciplinary cases of soldiers in the perspective of the provisions of the act on defense of the Homeland
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Humanitas Instytut Nauk Prawnych
 
 
Submission date: 2022-11-18
 
 
Final revision date: 2023-02-07
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Beata Baran-Wesołowska   

Wyższa Szkoła Humanitas Instytut Nauk Prawnych
 
 
JoMS 2023;50(1):317-330
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article presents issues related to the first-instance jurisprudence in disciplinary cases of soldiers in the perspective of the provisions of the Act on Defense of the Homeland. The publication attempts to characterize disciplinary judgments in the proceedings in question. Both the formal and substantive aspects of decisions made in disciplinary proceedings against soldiers issued in the first instance cases were analysed.

Material and methods:
The research was based on the dogmatic method.

Results:
Summing up the considerations on the first-instance rulings in military disciplinary proceedings, the statement that the principle of an appropriate disciplinary response is of central importance in this matter is justified.

Conclusions:
An appropriate disciplinary response is responsible for the implementation of universal justice for all repressive procedures within the meaning of iustitia communitativa. It allows for an appropriate reaction of the disciplinary superior to pathological behavior of soldiers in service, which dysfunctionalize or diffuse the activities of the Polish Armed Forces. It also allows for the protection of the legitimate interests of the accused soldier.

 
REFERENCES (16)
1.
Adamczyk I. (2019), Cautela in poenam w ogólnej dyrektywie wymiaru kary w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Policji. W: P. Jóźwiak, W. Kozielewicz (red.), Sankcje dyscyplinarne w służbach mundurowych, s. 9–14. Wydawnictwo Szkoły Policyjnej w Pile.
 
2.
Baran B. (2021). Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady, s. 146. Wolters Kluwer.
 
3.
Cieślak M. (1971). Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, s. 221. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Dąbek D. (2010). Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, s. 272–275. Wolters Kluwer.
 
5.
Dąbrowska-Kardas M. (1997). O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu, (1), 21–29. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych.
 
6.
Giętkowski R. (2011). Funkcja stabilizacyjna kar dyscyplinarnych. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red), Sankcje administracyjne, s. 195. Wolters Kluwer.
 
7.
Giętkowski R. (2013). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, s. 67, 195, 215, 224, 263–264, 273–274, 297–298, 307–308. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
8.
Grześkowiak A. (2021). W: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, s. 663, C.H. Beck.
 
9.
Karolak S. J. (2005). Sprawiedliwość. Sens prawa. Passim. Petrus.
 
10.
Stelmach J. (1995). Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, s. 135–136. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
11.
Summers R.S. (1974). Evaluating and Improving Legal Processes – A Plea for „Process Values”, (60), 20–29. Cornell Law Review.
 
12.
Szustakiewicz P. (2012). Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, s. 266. Difin.
 
13.
Tokarczyk R.A. (2016). Sprawiedliwość: Próba syntetycznej systematyzacji zagadnień. t. XXX. s. 13–14, Gdańskie Studia Prawnicze.
 
14.
Wróbel W., Zoll A. (2010). Polskie prawo karne. Część ogólna, s. 302. Znak.
 
15.
Wróblewski J. (1988). Sądowe stosowanie prawa, s. 52–57. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
16.
Zoll A. (1997). Materialne określenie przestępstwa, (2) 8–9. Prokuratura i Prawo.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top