Revised provisions on delivery by bailiffs - analysis of key changes
 
More details
Hide details
1
University od Szczecin, Faculty od Law and Administration
 
 
Submission date: 2023-07-31
 
 
Final revision date: 2024-02-28
 
 
Acceptance date: 2024-02-29
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Michał Wojdała   

University od Szczecin, Faculty od Law and Administration
 
 
JoMS 2024;55(1):710-725
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
To analyse and evaluate the changes made by the legislator to the provisions on the service of the first letter in a bailiff's case through the prism of the aim of the study and the postulates formulated in the doctrine.

Material and methods:
analytical and formal-dogmatic

Results:
The changes introduced should be assessed mainly negatively. The legislator did not decide to implement the most important demand of legal circles, i.e. did not introduce the return of the fiction of service for entities registered in CEIDG. The remaining changes still leave too much room for interpretation, which means that in the future it will inevitably be necessary to further amend these provisions to eliminate the arising ambiguities.

Conclusions:
Article 139 §21 in fine of the CPC deserves a positive assessment, which sanctions the unreliable conduct of the defendant consisting in the failure to disclose his current address for service in the register, so that he bears the costs of bailiff's service regardless of the outcome of the case. This provision is not fully precise, as it does not specify on whom the obligation to establish the domicile address of the defendant entered in the CEIDG rests. The changes with respect to specifying the subject-matter scope as well as the possibility for the court to make ex officio use of the knowledge of the domicile address of the defendant should be assessed neutrally in view of the fact that these provisions constitute a reflection of the court practice developed in these cases. The lack of reinstatement of the fiction of service on entities entered in the CEIDG should be assessed unequivocally negatively, which maintains a situation in which the right of the defendant to defence is excessively emphasised, pushing the plaintiff's right to a court to the sidelines.

FUNDING
The article funded by the University of Szczecin
 
REFERENCES (12)
1.
Bodio, J. (2020). Komentarz do art. 1391 K.p.c. w: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I, 338-344. Wolters Kluwer Polska.
 
2.
Borodziuk, M. (2021). Doręczenie komornicze w praktyce sądowej po zmianach procedury cywilnej dokonanych 7 listopada 2019 roku, 3, 105-125. Prokuratura i Prawo.
 
3.
Czyszkowski, P. (2022). Doręczenie komornicze jako nieegzekucyjna czynność komorników sądowych, 4, 51-80. Przegląd Prawa Egzekucyjnego.
 
4.
Jankowski, J. (2019). Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (cz. I – Przepisy ogólne; Właściwość sądu; Skład sądu, Wyłączenie sędziego; Pisma procesowe i Doręczenia; Posiedzenia sądowe; Pozew), 18, 978-986. Monitor Prawniczy.
 
5.
Markiewicz, D. (2019). Komentarz do art. 1391 K.p.c. w: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz do art. 1-50539, C.H. Beck.
 
6.
Mendrek, A. (2022). Doręczenia komornicze z perspektywy dwóch lat funkcjonowania art. 1391 KPC. w: J. Jagieła, R. Kulski (red.), Symbolae Andreae Marciniak Dedicatae, 371-388. C.H. Beck.
 
7.
Michalska-Marciniak, M. (2019). Komentarz do art. 1391 K.p.c. w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz do art. 1-205. C.H. Beck.
 
8.
Rewerska, A. (2021). Zobowiązanie do doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw pozwanego za pośrednictwem komornika – art. 1391 k.p.c. w: M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (red.), Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową. Wolters Kluwer Polska.
 
9.
Rylski, P. (2019). O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności, 11-12, 15-35. Palestra.
 
10.
Skrodzki, K. (2020). Fikcja doręczenia wobec przedsiębiorcy w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., 12, 41-44. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.
 
11.
Sławicki, P. Sławicki, P. (2020). Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym, 11-12, 75-87. Przegląd Sądowy.
 
12.
Zamojski, Ł. (2019). Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony na podstawie art. 1391 K.p.c., 3, 13-25. Monitor Prawa Handlowego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top