Fiscal efficiency of the green transformation of the tax system on selected examples of European Union Member States
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Logistyki, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (Faculty of Management and Logistics, University of Technology and Commerce. Helena Chodkowska)
 
2
Zakład Finansów na Wydziale Zarządzania Politechnika Warszawska (Department of Finance at the Faculty of Management of the Warsaw University of Technology)
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-07-31
 
 
Final revision date: 2024-02-18
 
 
Acceptance date: 2024-02-29
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Waldemar Szymański   

Wydział Zarządzania i Logistyki, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (Faculty of Management and Logistics, University of Technology and Commerce. Helena Chodkowska)
 
 
JoMS 2024;55(1):688-709
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Contemporary tax policy is conducted taking into account their other functions, including the stimulus function. The main purpose of the article is to indicate which taxes are the most appropriate for the implementation of environmental policy, with particular emphasis on fiscal efficiency and effectiveness. For the purposes of this article, a thesis was formulated that modern tax systems should not only constitute an effective set of taxes maximizing the welfare of society, but also support the implementation of environmental policy.

Material and methods:
Considerations regarding fiscal effectiveness and efficiency in the context of the green transformation of tax systems were carried out on the example of EU Member States, taking into account the division into highly and medium-developed countries. In the analytical part, the authors, using publicly available statistical data and common measures of tax burdens, indicate differences in the level of tax burdens of selected Member States in the field of environmental taxes.

Results:
In the analytical part, the authors also indicate the relationship between the level of taxation with environmental taxes and the willingness of enterprises to undertake activities related to eco-investments, including research and development works, the effect of which is environmental protection.

Conclusions:
Based on the comparative analysis of direct and indirect taxes, the authors indicate that the most appropriate group of taxes that can be an effective instrument to support the green transformation policy are indirect taxes. The justification for this indication is their constant fiscal efficiency as well as the universality of taxation, which increases their stimulating nature and supports environmental transformation.

 
REFERENCES (12)
1.
Durusu-Ciftci, D. Gokmenoglu, K.K. Yetkiner, H. (2018). The heterogeneous impact of taxation on economic deve-lopment: New insights from a panel cointegration approach, 42, s. 503 – 513, Economic Systems.
 
2.
Felis, P. (2016). Wybrane współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania reformy systemu podatkowego, w: Dzwonkowski H. Kulicki J. (red.). Dylematy reformy systemu podatkowego, 117 – 151 Wydawnictwo Sejmowe.
 
3.
Felis, P. Szymański W. (2020). Analiza i ocena regulacji uszczelniających system opodatkowania dochodów przedsię-biorców w Polsce w latach 2015–2019, 4/2020, 69 – 94, Studia Biura Analiz Sejmowych.
 
4.
Gomułowicz, A. Mączyński, D. (2016). Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Grycuk, A. (2010). Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, (2010). 4/2010, 1 – 4, INFOS. Biuro Analiz Sejmowych,.
 
6.
Małecki, P. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, 2/2016, 3 – 15 Optimum. Stu-dia Ekonomiczne.
 
7.
Marusik, J. (2018). Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwol-nień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, 2 (54). 67 – 91, Studia Biura Analiz Sejmowych.
 
8.
Raczkowski, K. (2016). Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego, 1/2016, 71 – 81, Annales Universi-tatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia,.
 
9.
Raczkowski, K. Schneide,r F. Węgrzyn, J. (2020). Ekonomia systemu podatkowego, PWN.
 
10.
Stiglitz, J.E. Rosengard, J.Y. (2015). Economics of the public sector, w. W. Norton & Company, Inc.
 
11.
Szołno-Koguc, J. (2016). Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, 294, 165, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
12.
Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top