Możliwości włączenia komunikacji internetowej do procedury konsultacji społecznych dot. inwestycji gminnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
JoMS 2019;41(2):111-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje temat komunikacji społecznych w samorządach lokalnych w Polsce. Możliwość włączenia większej liczby mieszkańców jest główną zaletą procesu. Główną wadą są koszty procesu oraz trudności określenia osoby rzeczywiście biorącej udział w konsultacjach przez Internet. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie obecnie istniejących procedur użycia Internetu w procesie konsultacji społecznych. Akty prawne i regulaminy konsultacji społecznych wskazują Internet jako właściwe narzędzie komunikacji. Większość dokumentów nie określa liczby uczestników w tym procesie. Możliwych jest wiele zagrożeń podczas prowadzenia konsultacji przez Internet. Dlatego najczęściej czynnik ilościowy nie ma podstawowego znaczenia. Konsultacje internetowe używane są do przekazania informacji o projekcie i zebrania pomysłów od mieszkańców bezpośrednio związanych z miejscem planowanych inwestycji. Istnieją już procedury głosowania nad budżetem obywatelskim. Są one znacznie trudniejsze i droższe. Dają jednak możliwość indywidualizacji głosowania. Będzie to główny mechanizm konsultacji społecznych w samorządach lokalnych i samorządach regionalnych w przyszłości.
 
REFERENCJE (13)
1.
Augustyniak M., Marchaj R. (2018) [w:]Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, B. Dolnicki, (red), Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. ISBN 9788381244473.
 
2.
Biuletyn Kompas: formy konsultacji społecznych: przykład Poznania, Instytut Spraw Publicznych, online: https://www.isp.org.pl/pl/aktu... (data dostępu: 12.09.2018).
 
3.
Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Nr33 z 2012 r.
 
4.
Damurski Ł, (2014). Dyskusja (nie) publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy, „Samorząd Terytorialny” nr 4. ISSN 0867-4973.
 
5.
Kwiatkowska M.(2013). Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej, „Samorząd Terytorialny” nr 6. ISSN 0867-4973.
 
6.
Marchaj, R. (2014). Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego, „Samorząd Terytorialny” nr 7-8. ISSN 0867-4973.
 
7.
Marchaj R. (2016), Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. ISBN 9788380921368.
 
8.
Pawłowska, A., Radzik, K. (2016). Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), „Acta Politica Polonica”, nr 3 ( 37). ISSN 2451-0432.
 
9.
Rulka M., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 listopada 2015 r., II OSK 518/14, OwSS z 2017 nr 2.
 
10.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Wyd. GUS, online: https://stat.gov.pl/obszary-te.... (data dostępu: 12.09.2018).
 
11.
Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I, K. Borówko, J. H. Szlachetko (red), Inst. Metrop. 2017. ISBN 9788362198221.
 
12.
Uziębło P. (2009). Demokracja partycypacyjna, Gdańsk: Wyd. Centrum Badań Społecznych. ISBN 9788392969303.
 
13.
Zychowicz Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie, Szczecin: IRR. ISBN 9788388312205.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top