Distance education in the conditions of a Youth Center of Sociotherapy (YCS) in the opinions of the pupils' parents
 
More details
Hide details
1
Colegium Humanum WSM
 
2
MOS „Jędruś” w Józefowie
 
 
Submission date: 2023-02-13
 
 
Final revision date: 2023-10-06
 
 
Acceptance date: 2023-10-06
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Krzysztof Dziurzyński   

Colegium Humanum WSM
 
 
JoMS 2023;52(3):353-378
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main goal of this article was to learn the opinions of over 50 parents of students with special educational needs on the ways and the effectiveness of emergency remote teaching and to come up with ideas for future improvements to organization of distance education of students at special education centres. The following three queries were set for examination ahead of this research: (1) General assessment of preparedness of special education centres for distance education needs; (2) Assessment of distance education quality at special education centres and out of the centres’ premises; (3) Assessment of communications quality at special education centres.

Material and methods:
Research toolkit and statistical analysis: Survey for parents comprised 26 questions including 24 closed-ended questions, two open-ended questions plus three demographic questions (the child’s sex, school form and group number). Research material was statistically analysed in reliance on SPSS v. 27 software.

Results:
Parents indicated the following subjects as the most challenging: Foreign Language (62 per cent of responses), Mathematics (54 per cent) and Polish (52 per cent). Parents also rated their children's use of counselling. Thus: 94 per cent of students consulted therapists, 93 per cent of students consulted boarding school tutors, 84 per cent of students consulted class teachers, 82 per cent of students consulted subject teachers, 54 per cent of students consulted psychologists.

Conclusions:
The activities of teachers and educators should not end with the end of the pandemic and should go further - in the direction of strengthening the competence of independent learning (in students) and teaching (in teachers) and handling computer technology (in both groups).

 
REFERENCES (30)
1.
Bauman, T., Pilch, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
2.
Bieganowska-Skóra, A., Pankowska, D. (2020). Moje s@mopoczucie w e-szkole. Raport z badań. Lublin, dostęp 24.01.2023 z https://www.umcs.pl/pl/informa....
 
3.
Całek, G. (2020). Rodzice o koronaedukacji – wnioski z ankiety (w:) Szkoła. Miesięcznik Dyrektora. Sierpień. Dostęp 24.01.2023 z https://grzegorzcalek.pl/wp-co....
 
4.
Co trzeci polski uczeń nie może uczyć się zdalnie, bo ma problemy z komputerem albo Internetem. Jak to zmienić? Dostęp 23.01.2023 z https://businessinsider.com.pl....
 
5.
Domagała-Zyśk, E. (red.). (2020). Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19. Wydawnictwo Episteme, Lublin.
 
6.
Donocik, I. (2021). Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach systemu oświaty w sytuacji pandemii. Z doświadczeń w roku szkolnym 2019/2020. ORE Warszawa.
 
7.
Grzelak, S., Żyro, D. (2021). Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. Warszawa. Dostęp 28.01.2023 z http://www.parpa.pl/images/fil....
 
8.
Haber, A. (red.). (2011). Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
9.
Hetmańczyk, H. (2019) Środowisko rodzinne i przedszkolne na różnych płaszczyznach współpracy i komunikacji, (w:) A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, R. Waluś (red.) Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
10.
Hutcheson, G. and Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistics Using Generalized Linear Models. Sage Publication, Thousand Oaks, CA. Dostęp 20.01.2023 z https://doi.org/10.4135/978085....
 
11.
Jaskulska, S., Jankowiak, B., Rybińska A. (2020). Obraz kształcenia na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Raport. Poznań. Dostęp 27.01.2023 z https://ja-nauczyciel.pl/news/....
 
12.
Juszczyk S. (2002). Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i pro­cesów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
13.
Kaiser, H.F. (1974). An index of factorial simplicity., 39, 31–36 Psychometrika.
 
14.
Kubiak, M.J. (2000). Wirtualna edukacja, Wydawnictwo Mikom. Warszawa.
 
15.
Librus, (2020). Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czas. Katowice.
 
16.
Mazurkiewicz, G. (2014). Nauczyciele – odpowiedzialni obywatele: poradnik pozytywnego myślenia, (w:) G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków.
 
17.
Mazurkiewicz, G. (2011). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
18.
Michniuk, A., Śliwowski, K., Amielańczyk, M. (2021). Nauczanie zdalne w Polsce. Dostęp 27.01.2023 z https://www.skriware.com/pl/na....
 
19.
Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2010). Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 
20.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. (2020). Kształcenie na odległość. Warszawa.
 
21.
Moore, M.G., Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). New York: Wadsworth/ Cengage.
 
22.
Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2021). Raport – co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
23.
Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? GWP, Gdańsk.
 
24.
Pytka, L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa.
 
25.
Pyżalski, J. (red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja, Warszawa.
 
26.
Raport Ministra Edukacji Narodowej. (2020). Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19. MEN, Warszawa. Dostęp 23.01.2023 z https://www.gov.pl/web/edukacj....
 
27.
Sitek, M., Such-Pyrgiel, M. (2019). Cyberkultura. Zagrożenie czy szansa dla edukacji człowieka. W: Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania. Pawlak A., Skwarek B., Standiczeńko J. red., Legnica, ss.77- 85.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
29.
Wiatr, M. (2022). Przegląd badań na zdalną edukacją prowadzonej w polskiej szkole podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 – o prymacie techniki i technologii nad refleksją pedagogiczną, 1 (45). Colloquium.
 
30.
Zahorska, M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania. Fundacja Batorego, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top