E-services in municipal offices during the Covid-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Submission date: 2022-07-04
 
 
Final revision date: 2022-11-19
 
 
Acceptance date: 2022-11-21
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Barbara Anna Kusto   

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
JoMS 2022;49(2):621-637
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The Covid-19 pandemic and the social and economic crisis it caused made it necessary for local government units to quickly adapt to functioning in the new reality. Local governments were forced to take steps to reorganize their operations, as well as additional measures to minimize the negative effects of the pandemic. It became necessary to provide services using electronic tools and distance communication. Not all local government units were prepared for such changes. The aim of the research was to assess the adaptation of commune offices of the Świętokrzyskie Voivodeship to provide e-services under the conditions of the Covid-19 pandemic.

Material and methods:
The spatial scope of the research covered the Świętokrzyskie Voivodeship. The research was conducted in 2022. The paper uses the results of own research conducted with the help of a survey questionnaire addressed to secretaries of communes.

Results:
The research found that significant factors that prevented the remote work were the low level of digitization of offices, lack of sufficient hardware and software for remote work, and insufficient staff competence. Lack of sufficient equipment also made it impossible to provide distance learning to all students in schools supervised by the local government.

Conclusions:
Although it concerns only one voivodeship, and therefore it cannot be generalized to the whole country, it gives some picture of the “covid” situation in many Polish communes. The research found that significant factors that prevented the remote work were the low level of digitization of offices, lack of sufficient hardware and software for remote work, and insufficient staff competence.

 
REFERENCES (22)
1.
Act of 2 March 2020 on special solutions related to the prevention, counteracting and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of Laws of 2020.374).
 
2.
Act dated 26 June 1974 Labor Code, Journal of Laws of 2022 item 655, art. 675-6715.
 
3.
Batko, K., Billewicz, G. (2013). E-usługi w biznesie i administracji publicznej. 136, 47 – 63. Studia Ekonomiczne.
 
4.
Borowska, M. (2021). Największe pandemie świata. Accessed 14.06.2022 https://zdrowie.pzu.pl/poradni....
 
5.
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Role of eGovernment for Europe’s Future. (2003). COM 567, 7. Accessed 21.05.2022 https://eur-lex.europa.eu/LexU....
 
6.
Encyklopedia PWN. (2022). Epidemia. Accessed 20.05.2022. https://encyklopedia.pwn.pl/ha....
 
7.
Fleszer, D. (2014). Wokół problematyki e-administracji, 14(1), 125. Roczniki Administracji i Prawa.
 
8.
Hausner, J. (2020). in: Praca zdalna 2.0 Rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana? Księga rekomendacji oraz ekspertyzy. Accessed 25.05.2022 https://pracodawcyrp.pl/upload....
 
9.
Janowski, J. (2009). Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce. Municipium.
 
10.
Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. NIK. (2021). Accessed 25.05.2022 https://www.nik.gov.pl/plik/id....
 
11.
Ordinance of the Minister of Health of 13 March 2020 on declaring the state of epidemic hazard in the territory of the Republic of Poland. (2020). Journal of Laws, item 433.
 
12.
Ordinance of the Minister of Health of 20 March 2020 on declaring the epidemic in the territory of the Republic of Poland. (2020). Journal of Laws of 2020, item 49.
 
13.
Report PARP. (2020). COVID-19 Business Pulse Survey – Polska. Accessed 20.05.2022 https://www.parp.gov.pl/public...),.
 
14.
Strawiński, P. (2020). Gospodarka w czasach zarazy, 4, 10-11. Forbes.
 
15.
Szczepański, M. (2020). Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”, 20, 10-11. Przegląd Ekonomiczny. PTE Oddział w Poznaniu.
 
16.
Szyszka, G., Śliwczyński, B. (eds.). (2004). Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
17.
Śliwiński, M. (2008). Modele biznesowe e-usług. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Accessed 20.05.2022 https://atwdb.pl/artykuly/mode....
 
18.
The e-Government Imperative. OECD. (2003). Accessed 21.05.2022.
 
20.
Wilk, S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
21.
World Economic Forum (WEF). The Future of Jobs Report. October 2020. (2020). Accessed 20.05.22 https://www.weforum.org/report....
 
22.
Wyrwich, S. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy, 1(1), 102–116. Społeczeństwo i Ekonomia.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top