PL EN
Korupcja w wojsku naruszeniem fundamentów bezpieczeństwa państwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):309-332
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Corruption in the armed forces of the Republic of Poland is nothing but an attack on our country, on the correct economic development, economic, social and cultural. Corruption is a major threat to the free and unhindered functioning of all the organs of Government. Corruption is a threat to ensure constitutional order, constitutes a threat to the existing legal and social standards that have been implemented and adopted for use in the society. The impact of this phenomenon-the crime is very difficult to estimate, however, must be constantly monitored and subjected to analysis for searching for the reasons for the occurrence of this dangerous phenomenon. The conduct of the monitoring, control, prevention, investigations and for the fight against corruption, are the responsibility of the relevant departments and authorities.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bil J., (2012), Uregulowania antykorupcyjne w świetle kodeksu wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych, [w:] Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszechradzkiej z perspektywy europejskiej, pod red. P. Majer, M. Sitek, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
2.
Brzęk W. (2009), Współpraca organów administracji publicznej ochronie bezpieczeństwa zdrowia, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński (red), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy zmian. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
3.
Ciesielczyk M. (2005), Przeciw korupcji, Tarnów: „Witek-Druk”.
 
4.
Opracowanie Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenia Normalne Państwo oraz Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (2008), Czy można budować bez korupcji? Warszawa.
 
5.
Gryz J. (2010), Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa AON, Warszawa.
 
6.
Pokruszyński W. (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
7.
Pokruszyński W. (2008), Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku. Zeszyty naukowe nr 1/70 Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
8.
Pokruszyński W. (2009), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
9.
Pokruszyński W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
10.
Pokruszyński, W. (2013a) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego,Journal of Modern Science 1/16/2013, ss. 167-175.
 
11.
Pokruszyński, W. (2013b) Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 205-219.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top