System of values in a digital society.
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology
 
 
Data nadesłania: 05-07-2022
 
 
Data akceptacji: 25-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Bronisław Sitek   

Warsaw University of Technology
 
 
JoMS 2022;49(2):646-658
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Objectives:
The development of information and communication technologies brings with it the creation of a digital society and the virtualization of life. New virtual communities isolated from traditional social structures are being created.

Material and methods:
This raises the question of the adequacy of the system of national and international law, including the EU law, to this new situation caused by the virtualization of society. A second question to be addressed concerns the adequacy of the existing value system, which has developed from the dominant culture in Europe and other parts of the Western world until recently.

Results:
The goal of this study is not to find an answer to the question of what law or ethics should be in a digital society, but only to assess the adequacy of the current legal and ethical system.

Conclusions:
Any crisis, even ethical or moral, should lead to a stabilization and normalization of relationships in society, even if it is digital.

 
REFERENCJE (23)
1.
Barlow J., S. Birkets, K. Kelly M. Slouvka, What are we doing on-line, Harper’s 36(1995), p. 35-46.
 
2.
Burszta W., Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach [w:] W. Burszta (ed.), Ekran, mit, rzeczywistość, Warszawa 2003, p. 157-176.
 
3.
Catone A., Globalizzazione e sistemi di istruzione. Capitale transnazionale e suola, In A. Poznio (ed.), Globalizzazione e infunzionalità, Roma 2008-2009, p. 135-144.
 
4.
Crowston K., S. Sieber, Virtuality and virtualization, In: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Boston 2007, p. 1-7.
 
5.
Epifani S., Perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale, Roma 2020, p. 167 sgg.
 
6.
Góralski W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1999.
 
7.
Jabloński M., J. Węgrzyn, Prawo do bycia zapomnianym, Wrocław 2021.
 
8.
Jaskuła S., L. Korporowicz, Kultury narodowe w procesie wirtualizacji, Politeja 31/1(2014), p. 7-30.
 
9.
Kanios A., Nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi–na przykładzie Polski i Niemiec, Praca Socjalna 34(2019), p. 33-43.
 
10.
Sierdziński J., A. Ruzik-Sierdzińska, Rozwiązania telemedyczne w usługach społecznych, Polityka Społeczna 46.8(2019), p. 17-24.
 
11.
Kaszuba P., Niebezpieczeństwa wirtualizacji życia i wartości w cyberprzestrzeni, Studia Socialia Cracoviensia 12.1(2021), p. 49-72.
 
12.
Koćwin L., Społeczeństwo cyfrowe w Polsce – strategie, plany i realia, Komunikacja a zmiana społeczna 2018, p. 85-107.
 
13.
Kulesza J., Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010.
 
14.
La Redazione, Mutamenti dell’identità personale nella contemporaneità digitalizzata, Rosmini Studies 7(2020), p 1-7.
 
15.
Pisanechi A., Diritto costituzionale, Torino 2020, p. 186-188.
 
16.
Potrafke N., The evidence on globalization, The World Economy 38.3(2015), p. 509-552.
 
17.
Robe’ H.-J., Multinational Enterprise: The Constitution of Pluralistic Legal Order [w:] G. Teubner (ed.), Global Law Without a State, Singapore, Sidney 1997, p. 45-79.
 
18.
Scholte J.A, Defining globalisation, World Economy 31.11(2008), p. 1471-1502.
 
19.
Sodan H., J. Ziekow, Grundkurs Öffentlichen Recht Staats – und Verwaltungsrecht, München 2016.
 
20.
Szafrański B., s.v. Społeczeństwo informacyjne, In G. Szpor, L. Grochowski (ed.), Wielka Encyklopedia Prawa. Vol. XXII, Warszawa 2021, p. 410.
 
21.
Szpunar M., Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności: eksplikacja socjologiczna, Studia socjologiczne 2(2004), p. 95-135.
 
22.
Węckowski W., Internet i nowe wyzwania społeczne, Język – Szkoła – Religia 4(2009), s. 403-406.
 
23.
Zhang Y., et al., A right to be forgotten’: retrospective privacy concerns in social networking services, Behaviour & Information Technology (2022), p. 1-22.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top