NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Changes taking place in the proven central banking model in Poland
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 11-03-2021
 
 
Data akceptacji: 02-11-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Sitek   

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
 
JoMS 2021;47(2):359-376
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The purpose of the analysis is to examine the changes taking place in the proven central banking model in Poland in terms of law and in terms of changing the level of security for financial market stability in Poland, in particular the banking sector in Poland.

Material and methods:
Research methods used in the article are characteristic for social sciences: from typically legal methods, such as analysis of legal regulations and doctrines, which make up a full understanding of law, through analysis of financial data published by financial institutions, up to analysis of press statements to show the latest legal and factual status. Legal-dogmatic methods and data analysis were supported by the descriptive method, which contributed to the conclusions summarizing the study. The author based on current, official data published on institutions’ websites.

Results:
The results obtained lead us to know much better about functioning banking system in Poland and the position of the National Bank of Poland.

Conclusions:
Between 1989–1992 Poland underwent a transformation from a monobank to a free market with an independent central bank. The rules for managing the NBP foreign exchange reserves are an extremely important issue. Public information indicates that actual changes have been made to the management of reserves by importing foreign exchange reserves in gold to Poland. The analysis of the purposefulness and possible reasons for the change in the approach to foreign exchange reserves in Poland will be undertaken in a separate publication.

 
REFERENCJE (12)
1.
Bujak, B. (2016). Modele organizacji nadzoru bankowego – przekształcenia w wybranych krajach europejskich. Journal of Modern Science, 30(3), 369-387.
 
2.
Feret, E. (2018). Finansowe aspekty funkcjonowania współczesnej administracji publicznej. Opolskie studia administracyjno-prawne XVI/1(2), pp. 107-118.
 
3.
Grissan, C. (2020). The effect of monetary policy on the Swiss franc: an SVAR approach. Zurich: Swiss National Bank. Retrieved (03.03.2021) from https://www.snb.ch/n/mmr/refer....
 
4.
Łon, E. (2020). NBP mógłby udzielać kredytów podmiotom gospodarczym. Bankier.pl, 14.04.2020. Retrieved (03.03.2021) from https://www.bankier.pl/wiadomo....
 
5.
Majchrzycka-Guzowska, A. (2019). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
6.
Ofiarski, Z. (2017). Prawo bankowe. Wolters Kluwer.
 
7.
Sitek, B. (2016). Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego. Journal of Modern Science, 29(2), 109-130.
 
8.
Sitek, P. (2016). Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysu finansowego i po kryzysie, in: J. Ganczar, Królak J., M. Szewczak (ed.), Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich (pp. 33 – 59). Wydawnictwo Afinance.
 
9.
Sitek, P. (2015). The evolution of the inflation target strategy on the examples of Poland, Turkey and South Korea, in: M. Sitek, M. Łęski (ed.), Opportunities for cooperation between Europe and Asia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 
10.
Soboń, J. (2015). Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce. Journal of Modern Science, 25(2), 231-239.
 
11.
Talar T. (2016). Nierzetelność i wadliwość ksiąg podatkowych. Wyzwanie czy zagrożenie dla polskiego sektora bankowego? In: Sitek P. (ed.) Wyzwania i szanse dla polskiego sektora bankowego (pp. 127-154). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 
12.
Załucki, M. (2019). Kodeks cywilny. Komentarz (co-author of the monograph), ed. M. Załucki. C.H. Beck.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top