PL EN
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
State security and patriotism vs the implementation of obligations and prohibitions related to covid-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 20-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-11-2021
 
 
Data akceptacji: 03-12-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Sylwester Smoleński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2021;47(2):377-389
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Identify the links between state security and patriotism and the implementation of covid-19 orders and prohibitions

Material and methods:
literature analysis non-standard observation analysis and logical construction

Results:
It should be accentuated that patriotism requires different attitudes and behaviours in times of war, and different ones – in times of peace. Today, its manifestations are concern for the political fate of the homeland, respect for the law, and the Polish Constitution, but also concern for the good of the local community, for the family, respect for private and social property and the natural environment, diligent performance of duties in the workplace, fair payment of taxes regardless of financial status, placing the common good over one’s own, and caring for the good image of the country.

Conclusions:
Security is a multi-faceted, ambiguous and very dynamic concept, in particular nowadays, in the light of a rapidly and constantly changing world and our approach to it. The author points out that one of the most major categories of security is state security, which until recently was essentially associated with external threats. Presently, the notions of state security and national security are inextricably bound with the notion of patriotism. And when properly understood, patriotism is a pillar of state or national security. Nowadays, patriotism is no longer a combat with the occupant, it is also not a fight with one’s own state; it is concern for national security and the state. It is working in harmony and with respect for the law, for the sake of one’s own homeland and fellow citizens.

 
REFERENCJE (22)
1.
Abdurakhmonov F. R., Abdurakhmanova Z. E (2020), The sense of patriotism as an important factor in the formation of national unity [in:] Journal of Critical Reviews, vol. 7, 2020.
 
2.
Altıkulaç A. (2016), Patriotism and Global Citizenship as Values: A Research on Social Studies Teacher Candidates [in:] Journal of Education and Practice, vol.7, No.36, 2016.
 
3.
Bartoszewski W. (2001), Patriotyzm czasu wojny i pokoju [in:] Kozłowska A. (ed.) Patriotyzm polski jaki jest? Jaki winien być?.
 
4.
Borowiec – Moczulska E. (2011), Patriotyzm a bezpieczeństwo – współcześnie [in:] Gąsiorek K., Moczulski, W. S. (ed.) Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku.
 
5.
Chodak P. (ed.)(2015), Leksykon – Bezpieczeństwo – Wybrane pojęcia.
 
6.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (ed.)(2017), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań.
 
7.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K. (2016), Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne.
 
8.
Dworecki S. (1994), Zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 
9.
Evans W., French J. (2021), Demand Creation for COVID-19 Vaccination: Overcoming Vaccine Hesitancy through Social Marketing [in:] Vaccines, Vol. 9/4.
 
10.
Kabayeva Z, Imanmoldayeva B, Zhanbayeva Z, Madalieva Z (2020), Patriotic philosophy values as a driving factor of development of Kazakhstan [in:] Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 25, no. Esp.10, 2020.
 
11.
Krzesicki P., Kur P., Poręba M. (2018), Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, SP klasa 8.
 
12.
Öztürk F., Malkoç S., Ersoy A. F. (2016), Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education [in:] Pamukkale University Journal of Education, vol. 40, July, 2016.
 
13.
Sadowski J. (ed.)(2009), Oblicza patriotyzmu.
 
14.
Sitek B. (2009), Bezpieczeństwo prawne. Nowy poziom bezpieczeństwa narodowego [in:] Lisiecki M. (ed.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian.
 
15.
Sitek B. (2015), Bezpieczeństwo państwa wobec konfliktu interesów i praw Skarbu Państwa z interesami i prawami jednostki. Konflikt wartości? [in:] Sitek M., Such-Pyrgiel M., Przastek D., (ed.) Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne.
 
16.
Skarbek W. W. (2013), Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych.
 
17.
Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa (1994).
 
18.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002).
 
19.
Sychowicz A. (2017), Współczesny patriotyzm a jego historyczna różnorodność [in:] Obronność. Zeszyty Naukowe 3(23)/2017.
 
20.
Szymczak M. (ed.)(1994), Słownik języka polskiego, Vol. 2.
 
21.
Takahashi, O., Noguchi Y., Rahman M. et al. (2003), Influence of family on acceptance of influenza vaccination among Japanese patients [in:] Family Practice, Vol. 20/2.
 
22.
Wesołowska E. A., Szerauc A. (ed.) (2002), Patriotyzm, Obronność, Bezpieczeństwo.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top