PL EN
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
A retrospective look at the reality of contemporary public management in the optics of a paradox, dilemma and recommendations of solutions
 
Więcej
Ukryj
1
WSB University in Gdańsk, Poland
 
2
State Higher Vocational School in Ciechanów, Poland
 
3
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Data nadesłania: 31-10-2021
 
 
Data akceptacji: 24-11-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Bogdan Nogalski   

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
JoMS 2021;47(2):245-259
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The aims of the article focus on an evolutionary and retrospective look at the reality of contemporary public management in Poland in the second decade of the 21st century and considering the reality of public management in the convention of paradoxes and dilemmas.

Material and methods:
We base our narrative on the method of direct observation and discussion of experts who have been dealing with the efficiency of functioning of public administration for many years, including local and state administration.

Results:
As a result of the analysis, recommendations were formulated to increase the efficiency of modern public management in Poland.

Conclusions:
As the research and observations conducted by the authors of the study show, management in the public sector is often determined by the struggle for domination between particular parties, politicians or persons performing public functions. If a few years ago you could meet representatives of public sector organizations at various levels at scientific conferences, now this phenomenon is an exception and the conducted research, results of these studies and recommendations that critically describe the surrounding reality are rejected. Therefore, showing the surrounding reality during classes in schools and universities, as well as relating it to history and emphasizing the resulting paradigms seems most appropriate.

 
REFERENCJE (21)
1.
Babiński A. (2020). W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa Publicznego. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2 (35), s. 91-109.
 
2.
Bieniok H. (red.). (2006). System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 
3.
de Wit B., Meyer R. (2007). Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez analizowanie paradoksów. Warszawa: PWE.
 
4.
Dobrowolski Z., (2013). Debata publiczna jako instrument usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi. Studia Lubuskie, T.9, s. 127-142.
 
5.
Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.
 
6.
Hongbing S. (2010). Wojna o pieniądz 1. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Bielany Wrocławskie: Wydawnictwo Wektory.
 
7.
Krokiewicz A., Sokrates. (2000). Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa: Alethela.
 
8.
Król M. (2017). Jaka demokracja? Warszawa: Wydawnictwo AGORA.
 
9.
Kozłowski A.J. (1991). Kadra kierownicza administracji państwowej. Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe.
 
10.
Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I. Z. (2014). Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym. Wałbrzych: Oficyna Wydawnicza „Impuls” w Krakowie, dla QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 
11.
Kożuch B. (2005). Istota zarządzania publicznego. Problemy Zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Wydział Zarządzania UW, 4/2005 (10), s.40-50.
 
12.
Malinowski B. (1939). Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.
 
13.
Nogalski B. (2009). Paradoks strategii jako propozycja operacjonalizacji paradygmatu rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i zmian. W: J. Rokita (red.). Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
 
14.
Nogalski B., Kozłowski A. J., Czaplicka-Kozłowska I. Z. (2021). Bezpieczeństwo finansowe a wiedza o pieniądzu i finansach – jako element podnoszenia jakości zarządzania finansami. W: S. Tkaczyk, T. Wawak (red.). Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku : rozwiązania i dylematy: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Elżbiety Skrzypek, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
15.
Pearl J.; Mackenzie D. (2018). Przyczyny i skutki, Rewolucyjna nauka wnioskowania przyczynowego, Kraków: Copernicus Center Press.
 
16.
Prandecki K. (2016). Dobro wspólne a zrównoważony rozwój. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (82), s. 55-68.
 
17.
Rokita J. (2009). Dynamika zarządzania organizacjami. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 
18.
Stoner J. A. F., Freeman R .E., Gilbert D. R. (2001). Kierowanie, Warszawa: PWE.
 
19.
Wielki słownik języka polskiego (2018). Warszawa: PWN.
 
20.
Zawicki M, Mazur S., Bober J. (2004). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. Kraków: Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz MSWiA.
 
21.
Zimbardo F. (2008). Efekt Lucyfera, Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top