76,07
ICV
9
MNiSW
CC BY-SA 4.0
 
 

Sprawozdanie z V Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego i Gali Biznesu Powiatu Otwockiego

 
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
JoMS 2017;35(4):375–382
Data publikacji: 27-01-2018
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031