Report from 5th Economic Forum of Otwock County & Business Gala Event
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):375-382
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top