Sprawozdanie z V Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego i Gali Biznesu Powiatu Otwockiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 27-01-2018
 
JoMS 2017;35(4):375–382
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031