Application of Lean Management in modern management public administration
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2017-11-07
 
 
Final revision date: 2018-04-06
 
 
Acceptance date: 2018-04-06
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rumiankowa 1/26, 11-041 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):203-2018
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the paper is to identify possible ways of applying the Lean Management concept in the everyday functioning of public administration, still underestimated and uncovered. Information related to the current trend will be discussed, which in the future will change the image of the public administration, indicating it as economical and modern.

Material and methods:
The analysis will be based on the assessment of available literature along with possible ways of implementing Lean Management in the public administration. Qualitative research methods have been used in the study, which have assumed the idiographic character. In this case, the author's close contact with some public entities was open to any new ideas related to the implementation of the Lean Management concept.

Results:
With the Lean Management concept, new opportunities are emerging for the implementation of lean management in the operation of the entire public sector. Referring to the possibilities of implementing this concept, proposals for the application of new tools for public administration management will be presented.

Conclusions:
The discussed Lean Management concept can be a starting point for discussing the potential for more active implementation of its ideas to the public sector. However, the theoretical reflections provided in the text, however, provide a possibility for their practical application in the future to improve public administration, protect its resources and implement a sound policy of savings, involving all employees in this process.

 
REFERENCES (19)
1.
Czekaj, J., Ziębicki, B. (2015). Metodyczne aspekty lean administration, „Przegląd Organizacji” Nr 9, s. 61–68. ISSN 0137-7221.
 
2.
Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN: 978-83-8085-531-1.
 
3.
Ćwiklicki, M., Przebinda, G. (2016). Dobre praktyki lean government, „Przegląd Organizacji” Nr 8, s. 41–47. ISSN 0137-7221.
 
4.
Grycuk, A. (2011). Lean Government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej, „Analizy BAS” Nr 3 (47), s. 1–9. ISSN: 1899 1114.
 
5.
Jashapara, A. (2014). Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 386. ISBN: 9788320820928.
 
6.
Jylhä, T., Junnila, S. (2013). Learning from Lean Management – Going Beyond Input–output Thinking, „Facilities” t. 31, I, s. 11–12, s. 454–467. ISSN: 0263-2772.
 
7.
Kalinowski, T.B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 210. ISBN: 978-83-7526-702-0.
 
8.
Kijowski, D.R. (2010). Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” Nr 1–2, s. 9–21. ISSN: 0867-4973.
 
9.
Lisiński, M., Ostrowski, B. (2006). Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Kraków–Kluczbork: Drukarnia i Wydawnictwo Antykwa, s. 280, ISBN: 8360495017.
 
10.
Mann, D. (2014). Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions (3rd editon), Boca Raton: Productivity Press, s. 408. ISBN: 978-1482243239.
 
11.
Podobiński, M. (2015), Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji lean management – wyniki badań, „Nauki o Zarządzaniu” Nr 3 (24). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 112–122, ISSN: 2080-6000.
 
12.
Piwowar-Sulej, K. (2016). Wpływ kultury adhokracji na sposób realizacji projektów – wyniki badań empirycznych, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 457, „Zmiana warunkiem sukcesu. Innowacyjność w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa”, s. 60–69. ISSN: 1899-3192.
 
13.
Romaniuk, P. (2016). Efektywne zarządzanie wiedzą i kompetencjami wparciem dla rozwoju pracowników organów administracji publiczne. W: A. Szejniuk, M. Kaniewska (red.), Zarządzanie w XXI wieku – koncepcje organizacji przyszłości, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, s. 248. ISBN: 978-83-62753-72-7.
 
14.
Steven, S., Kent Bowen, H. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. „Harvard Business Review” t. 77, Nr 5, s. 96–106. ISBN: 83-7361-916.
 
15.
Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, „Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku” Nr 2, s. 28–46. ISSN: 1730-5306.
 
16.
Supernat, J. (2004), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. W: E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar, Rzeszów: Wydawnictwo Mital, s. 647. ISBN: 83-919955-0-X.
 
17.
Walczak, M. (2016). Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean government, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” Nr 11 (959), s. 39–52. ISSN: 1898-6447.
 
18.
Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (1990). The Machine that changed the world. Massachutsetts: Florence, s. 352, ISBN: 9780743299794.
 
19.
Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE, s. 178. ISBN: 9788320817911.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top