Plenipotentiary for control of processing of personal data in The Central Anticorrupion Burea and his guarantee function
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
 
Submission date: 2018-05-07
 
 
Acceptance date: 2018-05-24
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Tomasz Wierzchowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):191-202
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The Central Anticorruption Bureau as a special service of the Polish state, constitutes a new quality in public life. His actions may pose a threat to the constitutional rights of the individual. In order to monitor the process of protection of personal data in this institution, the Proxy for the Control of Personal Data Processing was appointed in the Office. None of the Polish special services has such an institution.

Material and methods:
Data from the CBA publication and articles and studies describing the roles and tasks of the CBA

Results:
The broad autonomy of the Plenipotentiary and the special way of its dismissal is one of the essential guarantee elements of the independence of its activities. In this context, it can be stated that the Plenipotentiary performs a guarantee function for the protection of personal data. A similar remark should be made regarding the implementation of constitutional civil rights in the scope of privacy protection - including personal data. It should be noted, however, that this protection would be more complete if the provisions of the Act on the Central Anticorruption Bureau allowed for the appointment of a proxy also among other persons, including those from outside the CBA

Conclusions:
The Central Anticorruption Bureau has an institutionalized system of personal data protection, properly anchored in legal regulations, with real protection possibilities.

 
REFERENCES (20)
1.
Bart, J., Fajgielski, P., Markiewicz, R. (2011). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326414817.
 
2.
Bill, J. (2012). Obszary, mechanizmy oraz skala przestępstw korupcyjnych w życiu publicznym i gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji. W: J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.). Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia. Część III, Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne. ISBN 9788362455683.
 
3.
Bożek, M. (2007). Charakter zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W: Z. Bielecki, J. Szafrański (red.), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, materiały pokonferencyjne, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374621366.
 
4.
Bożek, M. (2013). Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych: zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych, „Studia Iuridica Lublinensia” Nr 20, Lublin. ISSN 1731-6375.
 
5.
Bożek, M. Miejsce i rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwowych na tle obowiązującego ustawodawstwa, www.antykorupcja.gov.pl (dostęp: 5.01.2018).
 
6.
Chodak, P. (2013). Korupcja w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Przegląd Antykorupcyjny CBA. ISBN 2083-7127.
 
7.
Chodak, P. (2013). Zgoda społeczeństwa za niewielkie przestępstwa korupcyjne, „Journal of Modern Science” 3/18, s. 191-210. ISSN 1734-2031.
 
8.
Ciesielczyk, M. (2005). Przeciw korupcji, Tarnów: Witek-Druk. ISBN 8387183334.
 
9.
Gryz, J. (2010). Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. ISBN 9788375231281.
 
10.
Heidenheimer, A.J., Johston, M. (red.). (2002). Political corruption; Readings Concepts and Contexts, New Jork: New Brunswick, Transaction Publishers. ISBN 9780765807618.
 
11.
Holger, M.A. (red.). (2006), Europa bez korupcji. Studium przypadków. Kazusy polsko-niemiecko-belgijskie. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewne̜trznych i Administracji. ISBN 9788361647010.
 
12.
Karklins, R. (2009). Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Sic!. ISBN 9788360457672.
 
13.
Lizak, R. (2015). Rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako komórki compliance państwa, „Przegląd Antykorupcyjny. Czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego” Nr 1 (5) Warszawa. ISSN 2083-7127.
 
14.
Marszałek, M., Gilen, A., Wiśniewski, B. (2009). Służby Mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012, konferencja naukowa, Sieradz: Prof-Art Agencja Reklamowo-Wydawnicza. ISBN 9788389954862.
 
15.
Mądrzejowski, W. (2007). Środowiska zagrożone korupcją. W: Z. Bielecki, J. Szafrański (red.), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, materiały pokonferencyjne, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374621366.
 
16.
Palka, P., Reut, M. (1999). Korupcja w nowym Kodeksie Karnym, Kraków: Zakamycze. ISBN 8388114204.
 
17.
Pokruszyński, W. (2008). Bezpieczeństwo Narodowe u progu XXI wieku, „Zeszyty naukowe AON” Nr 1/70, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej. ISSN 0867-2245.
 
18.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi. ISBN 9788393010233.
 
19.
Siemaszko, A. (2012). Gruszczyńska, B., Marczewski, M., Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce. W: J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korucja i Antykorupcja. Wybrane zagadnienia. Część III, Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne. ISBN 9788362455683.
 
20.
Woźnicki, D. (2007). Rozwiązania systemowe jako skuteczne narzędzie zwalczania przestępczości korupcyjnej. W: Z. Bielecki, J. Szafrański (red.), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce, materiały pokonferencyjne, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374621366.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top