Integrated Multi-level Information System of the Ministry of National Defence as an IT System supporting the management of military resources
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego
 
 
Submission date: 2023-06-06
 
 
Final revision date: 2023-12-22
 
 
Acceptance date: 2023-12-22
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Konrad Stańczyk   

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego
 
 
JoMS 2023;53(4):734-751
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this study is to define the nature and designation of the Integrated Multi-level Information System of the Ministry of National Defence as an integrated and unified IT system designated to support the organisational cells and units of the national defence sector that are responsible for the proper management of financial, logistic, and human resources.

Material and methods:
The source materials selected during the preparation of this study were processed, and interpreted with the use of both theoretical and empirical methods, which include analysis and synthesis, induction and deduction, the comparative method, concluding, critical literature review, analysis of specialist (industrial) documents of the national defence sector and the participatory observation method.

Results:
The implementation of the IMIS MND system ensures uniform and safe recording of human, material and financial resources on all levels of management of the national defence sector and improves the effectiveness of their control. The system provides long-term maintenance support and offers the possibility to add further functionalities (or updating existing ones) as required by users or decision-makers.

Conclusions:
In conclusion, the integrated multi-level system alows the efficient management of the assets of the Ministry of National Defence. It is to ensure an efficient collaboration in the following departments: financial, material, technical, medical, transport, movement of troops and military infrastructure. It will bring huge savings, and above all, it will significantly improve the functioning of the Polish military - particularly in terms of human resource management, weapons and military equipment.

 
REFERENCES (37)
1.
Banaszak, Z., Kłos, S., Mleczko, J. (2016). Zintegrowane Systemy Zarządzania, PWE, Warszawa.
 
2.
Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Vol. 17, No. 1, 99-120, Journal of Management.
 
3.
Bogusz, D. (2020). The Integrated Military Information System of the Ministry of National Defense in the Aviation School Airbase, 6 (1), 22-30. Safety & Defence. Scientific and Technical Journal.
 
4.
Bukh, P.N., Nielsen, C., Gormsen, P., Mouritsen, J. (2005). Disclosure of Information on Intellectual Capital in Danish IPO Prospectuses, 18(6), 713-732. Accounting Auditing & Accountability Journal.
 
5.
Byłeń., S. (2020). Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Difin, Warszawa.
 
6.
Byłeń, S. (2021). Podsystem techniczny logistyki Sił Zbrojnych RP, w: P. Kler (red.), Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego, 225-266, Difin, Warszawa.
 
7.
Collis, D., Montgomery, C. (1995). Competing on Resources Strategy in the 1990s, July–August 1995, 31-45, Harvard Business Review.
 
8.
Decyzja nr 116/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego. Dz.Urz.MON.2021.188.
 
9.
Decyzja Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej. Dz.Urz.MON.2012.9.
 
10.
Głuszek, E. (2001). Zasoby niematerialne w świetle kryteriów rynkowych warunkujących generowanie przewagi konkurencyjnej, 886, 82-96, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
11.
Grant, R.M. (1991). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application, Basil Blackwell, Cambridge.
 
12.
Griffin, R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacją, PWN, Warszawa.
 
13.
Gunia, G. (2010). Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała.
 
14.
Harrison, D.K., Petty, D.J. (2002). Systems for planning and control in manufacturing. Butterworth-Heinemann.
 
15.
Hunt, S.D., Morgan R.M. (1995). The Comparative Advantage Theory of Competition, 59, 1-15, Journal of Marketing.
 
16.
Instrukcja realizacji procesów logistycznych z wykorzystaniem ZWSI RON w zakresie zasobów służby mundurowej w oddziałach gospodarczych. (2018). Szefostwo Służby Mundurowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz.
 
17.
Klimek, M. (2012). Uwarunkowanie odpowiedzialności zarządzania w logistycznych systemach informacyjnych, 95, 551–558. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
18.
Kozioł, M. (2019). Systemy informatyczne zarządzania wojskowym oddziałem gospodarczym. Akademia Sztuki Wojennej,. Warszawa.
 
19.
Kozłowski, R., Sikorski A. (2013). Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
20.
Kunasz, M. (2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, 10 (211), 33-48. Gospodarka Narodowa.
 
21.
Martinez, S. B., Kohlbacher, H. (2022). ERP lifecycle main indicators and guidelines to determine a change of ERP provider, ICCTA ‚22: Proceedings of the 2022 8th International Conference on Computer Technology Applications 2022, 230-235.
 
22.
Milewski, R. (2013). Zintegrowany system informatycznego wsparcia wojskowych jednostek budżetowych, 2 (168), 195-204. Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
 
23.
Nowak, W. (1998). Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa.
 
24.
Obłój, K. (1993). Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 
25.
Obłój, K.(2001). Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 
26.
Olszak, W. (2017). Systemy informatyczne jako element wsparcia decyzji w logistyce Sił Zbrojnych RP, XI, 65-76. Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego.
 
27.
Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 
28.
Płaczek, J. (2014). Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.
 
29.
Płaczek, J. (2009). Zarys ekonomiki bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
30.
Podręcznik użytkownika – moduł PZM. (2020). Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.
 
31.
Sendek, R. (2021). Cyfrowa logistyka, 11(907), 18-25. Polska Zbrojna.
 
32.
Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu Warszawa.
 
33.
Smyk, S. (2001). Logistyka dystrybucji. Difin, Warszawa.
 
34.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2022). Rada Ministrów. Warszawa.
 
35.
Szczygłowska, L. (2016). Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi w bibliotece, in: M. Wojciechowska (edit.), Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, 9-32. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
36.
Wystąpienie pokontrolne. (2016). Wdrażanie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej, Najwyższa Izba Kontroli Departament Obrony Narodowej, Warszawa.
 
37.
Zijm, H., Regattieri, A. (2019). Manufacturing Planning and Control Systems. in: Zijm, H., Klumpp, M., Regattieri A., Heragu S. (edit.). Operations, Logistics and Supply Chain Management, Lecture Notes in Logistics, Springer, Cham.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top