Tasks of local government in states of emergency in the perspective of human rights protection
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Submission date: 2023-01-04
 
 
Final revision date: 2023-02-07
 
 
Acceptance date: 2023-03-01
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Marcin Maria Mamiński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
JoMS 2023;50(1):466-479
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main purpose of this article is to discuss the constitutional aspects of the tasks of local government in the protection of human rights in states of emergency. The author in particular takes into account the practical aspects of the aforementioned matter and its importance in the national legal system. A special subject of research and analysis is Chapter XI of the Constitution of the Republic of Poland, while the subject matter taken up by the author is particularly important in view of the current Euroregional situation, as well as the armed conflict in Ukraine.

Material and methods:
In order to conduct the research, both Polish and foreign literature on the subject was used. The author used primarily the dogmatic and legal method and, in addition, the historical and legal and comparative methods.

Results:
As a result of the research it was found that, Regulations of constitutional and statutory rank concerning the state of emergency are aimed at ensuring the effective functioning of the state in crisis conditions in the internal sphere and leading to the restoration of the normal state as soon as possible. In the event of threats, the key role is played by local governments as the basic units of local government. Local authorities are tasked with preventing security risks and, should they occur, minimizing the negative impact.

Conclusions:
The author came to conclusion that, a sense of security is an important element of everyone's life. An expression of protecting this sense is the development and adoption of appropriate acts. In the event of threats, local governments play a key role as the basic units of local government. Local authorities are tasked with preventing security risks and, should they occur, minimizing the negative impact.

 
REFERENCES (19)
1.
Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 967. Warszawa.
 
2.
Bryk, T. (2011). Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1, s. 230.
 
3.
Brzeziński, M. (2007). Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, s,166. Warszawa.
 
4.
Complak, K. (2014). Stany nadzwyczajne w amerykańskiej i polskiej konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXXI, s. 229.
 
5.
Dębski, S.S., Skalski, D., Rocławska, K. (2018). Bezpieczeństwo rolą samorządów terytorialnych, s. 57. Gdańsk – Starogard Gdański.
 
6.
Dobkowski, J. (2019). Nieopublikowane opracowanie Jerzego Stefana Langroda: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1, s. 96–98.
 
7.
Dobkowski, J. (2022). Rola „mądrej” maszyny w stosowaniu prawa przez organy administracji publicznej, „Journal of Modern Science”, nr 1, s. 75. Józefów.
 
8.
Dojwa, K. (2013). Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego, „Samorząd Terytorialny”, nr 12, s. 26.
 
9.
Garlicki, L. 2003). Polskie prawo konstytucyjne, s. 434. Warszawa.
 
10.
Karpiuk, M., Kostrubiec, J., Paździor, M., Popik-Chorąży, K., Sikora, K. (2013). Legislacja administracyjna, s. 96-98. Warszawa.
 
11.
Karpiuk, M. (2013). Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, s. 204. Warszawa.
 
12.
Kulesza, M. (2000). Zespolenie administracji publicznej oraz zwierzchnictwo cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, (red.) Bednarek W., Pikulski S., s. 94. Olsztyn.
 
13.
Mazewski, L. (2010). Bezpieczeństwo publiczne, Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918–2009, Wyd. Adam Marszałek, s. 230. Toruń.
 
14.
Piechowiak, M. (1999). Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, s. 122-124.
 
15.
Prokop, K. (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, s. 9. Białystok.
 
16.
Sitek, B. (2017) Interes gminy jako kategoria prawna. Studium prawno-porównawcze [w:] Ura, E., Feret, E., Pieprzny, S., Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Rzeszów-Sandomierz, ss. 91-104.
 
17.
Socha, R., Sokólska, T. (2010). Prawne uwarunkowania stanów nadzwyczajnych, s. 59. Bielsko-Biała.
 
18.
Wiśniewski, L. (1997). Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [w:] Jasudowicz, T. (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, s. 156–157. Toruń.
 
19.
Wołpiuk, W.J. (2002). Państwo wobec szczególnych zagrożeń, s 93. Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top