Influence of cyberculture on human rights
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-12-13
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2018;39(4):201-215
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The subject of the study is the issue of the need to create culture in cyberspace.

Material and methods:
The cyberspace opens many opportunities for people which facilitate everyday life and also supports the functioning of the society. The aim of this studies is to show the impact of cyberspace on human rights, their perception, respect, but also on the new possibilities of breaking them.

Results:
Apart from preliminary considerations and the explanation of the importance of basic concepts, two examples of violations and possible counteracting violations of human rights (the right to health and freedom of speech) have been discussed.

Conclusions:
The conclusion of this study is the belief that traditional measures, i.e. statutory restrictions and monitoring mechanisms, are insufficient. It is necessary to undertake a broad educational campaign aimed at promoting the principles of good use of the benefits of cyberspace. The result of these activities will be the emerging cyberculture.

 
REFERENCES (26)
1.
Białecki, P. (2003). Reklama produktu leczniczego w świetle ustawy Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 6, s. 9-16. ISSN 0137-5490.
 
2.
Blackburn, S. (2997). Oksfordzki słownik filozoficzny, Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 835129209.
 
3.
Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms z 8 November 2010. Tekst Online: https://fas.org/irp/doddir/dod... [dostęp: 28.10.2018].
 
4.
Ertoz, L. et al. (2003). Protecting against cyber threats in networked information systems. W: R. Suresh, Battlespace Digitization and Network-Centric Systems III. International Society for Optics and Photonics, s. 51-57. ISBN 9780819449610.
 
5.
Hersch, J. Kip Viscusi, W. (2002). Punitive Damages: How Judges and Juries Perform, Discussion Paper No. 362/05, s. 1-38. ISSN 1045-6333.
 
6.
Ilnicki, R. (2015). Wirtulany habitus cyberkultury, „HYBRIS” 31/4, s. 133-154. ISSN 1689-4286.
 
7.
Janowski, J. (2012). Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Warszawa: Difin. ISBN 9788376416557.
 
8.
Kałdoń, B. (2016). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku, „Seminare” 37/2, s. 87-101. ISSN 1232-8766.
 
9.
Krekora, M. Świerczyński, M. Traple, E. (2008). Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788376012001.
 
10.
Kumar, V. Srivastava, J. Lazarevic, A. (eds.) (2006). Managing cyber threats: issues, approaches, and challenges. Vol. 5. Montreal: Springer Science & Business Media, ISBN 9780387242309.
 
11.
Lévy, P. (2001). Cyberculture, Minneapolis-London: University of Minnesota Press. ISBN 3540401563.
 
12.
Niedziółka, I. (2014). Dziecko jako Konsument, „Journal of Modern Science” 20/1, s. 419-430. ISSN 1734-2031.
 
13.
Novikowa, K. (2013). Izomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnej, W: K. Novikowa, S. Ćmiel, Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753406.
 
14.
Polacy spędzają w sieci średnio ponad miesiąc rocznie. W: Forbes z 26.03.2018 r. Tekst Online: https://www.forbes.pl/gospodar... [dostęp: 27.10.2018].
 
15.
Przemysł niszczenia wizerunku – nowe zagrożenie z internetu, Online: https://wiadomosci.
 
16.
onet.pl/swiat/przemysl-niszczenia-wizerunku-nowe-zagrozenie-z-internetu/155zh6z [dostęp: 5.11.2018].
 
17.
Schuler, D. Day, P. eds. (2003). Shaping the network society: The new role of civil society in cyberspace. Cambridge: MIT Press. ISBN 9780262194976.
 
18.
Schultz, W.F. (2002). Human Rights and Cyberspace. “New Perspectives Quarterly” 19.2, s. 94-97. ISSN 0893-7850.
 
19.
Silver, D. (2004). Internet/cyberculture/digital culture/new media/fill-in-the-blank studies. “New Media & Society” 6.1, s. 55-64. ISSN 0893-7850.
 
20.
Sitek, M. (2017). The human rights to communicate in the light of the development of IT technology at the turn of the XX and XXI centuries, W: M. Sitek, A.F. Uricchio, I. Florek (eds), Human rights between needs and possibilities, Józefów: WSGE, s. 257-270. ISBN 9788362753857.
 
21.
Szczęsny, R. (2010). Reklama farmaceutyczna i pokrewna, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325511159.
 
22.
Świerczyński, M. (2003). Reklama produktów leczniczych według znowelizowanej ustawy – Prawo farmaceutyczne, „Monitor Prawniczy” nr 10, s. 453-460. ISSN1230-6509.
 
23.
Turner, F. (2010). From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 9780226817422.
 
24.
Walczak, M. (2016). Normatywne ograniczenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne”, nr 4, s. 125-141. ISSN 2082-9213.
 
25.
Wasilewski, J. (2013). Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5(9), s. 225-234. ISSN 2080-1335.
 
26.
Zawisza, J. (2015). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, „Journal of Modern Science” 25/4, s. 403-416. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top