Taxation of parking place in residential buildings. Glosa to the judgment of the constitutional court of 18 October 2023 ref. Act No SK 23/19
 
Więcej
Ukryj
1
WSEI University in Lublin, Poland
 
2
UMCS University in Lublin, Poland
 
3
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
Data nadesłania: 04-12-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Tomasz Wołowiec   

WSEI University in Lublin, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):758-771
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał drugi już w ciągu 3 miesięcy „rewolucyjny” wyrok na gruncie podatku od nieruchomości (sygn. SK 23/19), ponownie stwierdzając niekonstytucyjność przepisów regulującej go ustawy – tym razem jedynie w odniesieniu do określonej interpretacji przepisów. Trybunał stwierdził bowiem, że zarówno definicja budynku, jak i przepisy dotyczące stawek podatku od nieruchomości są sprzeczne z konstytucją, w zakresie w jakim powodowałyby uznanie, że garaże o wyodrębnionej własności znajdujące się w budynkach mieszkalnych mają być opodatkowane stawką dla budynków pozostałych (wyższą), a nie stawką przewidzianą dla budynków mieszkalnych.
 
REFERENCJE (7)
1.
Act of 12 January 1991 on local taxes and fees (consolidated text: Journal of Laws of 2010, No. 95, item 613, as amended).
 
2.
Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 October 2023 (ref. SK 23/19).
 
3.
Judgment of the Constitutional Court of 13 December 2017, (ref. SK 48/15).
 
4.
Judgment of the Constitutional Tribunal of 24 February 2021 (ref. SK 39/11).
 
5.
Judgment of the Constitutional Tribunal of 4 August 2023, (ref. SK 14/21).
 
6.
Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 October 2023 (file SK 23/19).
 
7.
The judgment of the Supreme Administrative Court of 27 February 2012 (ref. II FPS 4/11).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top