Tax optimisation in the tax risk management process. Tax-legal analysis and selected managerial issues
 
More details
Hide details
1
WSEI University, Poland
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
3
Graduate School of Business - National-Louis University (WSB-NLU), Poland
 
 
Submission date: 2024-03-03
 
 
Acceptance date: 2024-03-18
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Sylwia Skrzypek-Ahmed   

WSEI University, Poland
 
 
JoMS 2024;55(1):355-369
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to theoretically present ways of legally optimising the taxation of entrepreneurs' income, by using the appropriate construction of legal regulations and legal and organisational forms of business. The issues of tax risk in the context of tax management are also presented. The goal of management is to reduce economic risk and to protect against its consequences.

Material and methods:
Research in the social sciences, is inspired by numerous and diverse needs. Therefore, we will reduce the existing needs to two main types, to which certain types of research correspond. The first is combined with needs of a theoretical or cognitive nature, that is, it includes all those needs that are associated with the development of a particular science. The second is combined with the various needs of practice.

Results:
Income taxes also have a negative impact on the assets (equity) of entrepreneurs. The reduction in wealth results from the burdening of entrepreneurs with both wealth taxes and corporate income tax in the case of capital companies and, in the case of partnerships, with personal income tax for distributions made to partners.

Conclusions:
Both of these risks describe a potential reality, i.e. the possibility of coming into conflict with the tax authorities. Their realisation is random, with the so-called double randomness - both the timing of the event (conflict) and its depth, i.e. the consequences, are unknown. These effects are mainly financial (arrears incurred, financial sanctions, etc.), although loss of credibility, for example, may also be involved. Importantly, both risks are linked to uncertainty, but each with a different one. Speculative risk is linked to the uncertainty of whether an illegal act will come to light.

 
REFERENCES (18)
1.
Cienkowski, M., Wołowiec, T. (2014). Market reactions of entities to income tax and managerial decision, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 4 (46), 33-62.
 
2.
Evans, C., Ritchie, K., Tran-Nam, B., Walpole, M. (1997). A Report into Taxpayer Costs of Compliance. Canberra: Australian Government Publishing Service.
 
3.
Hundsdoerfer, J., Jamroży, M. (1999). Wpływ podatków na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa, Przegląd Podatkowy, nr 11, 5-6.
 
4.
Kępa, M. (2018). Management Control and Internal Audit as Instruments for Realization of Public Tasks Performed by Territorial Local Government Units, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Nr 5, tom XVI, 27 – 34.
 
5.
Kudert, S., Jarmoży, M. (2007). Optymalizacja podatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
6.
Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jedruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podaktowym. Warszawa: WoltersKluwer.
 
7.
Rzońca, A., Czarnecka-Żochowska, K., T. Pabiański, T. (2008). Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego. Warszawa: Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju, s. 8-14.
 
8.
Sokołowski, J. (1995). Zarządzanie przez podatki. Warszawa: PWN.
 
9.
Stępień, M. (2015). Elementy zarządzania podatkami przedsiębiorstwa w aspekcie ryzyka podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1), 35–44.
 
10.
Szejniuk, A. (2018). Determinanty przedsiębiorczości współczesne aspekty bezpieczeństwa. Journal of Modern Science, 37(2), 161-176. https://doi.org/10.13166/jms/9....
 
11.
Tran-Nam, B., Evans C., Walpole, M., Ritchie, K. (2000). Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia, National Tax Journal, no 2, 2-6.
 
12.
Wiśniewski, P. (2009). Ryzyko podatkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
13.
Wołowiec, T. (2016). Zasady i zakres odpowiedzialności osób trzecich w świetle przepisów ordynacji podatkowej, Prawo Finansów Publicznych, nr 10, 11-13.
 
14.
Wołowiec, T. (2017a). Ekonomiczne skutki opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych. Kilka uwag o reformie polskiego systemu podatkowego. /in/ Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, red. M.Stefański, Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
 
15.
Wołowiec, T. (2017b). Indywidualna interpretacja podatkowa i optymalizacja podatkowa w zarządzaniu ryzykiem podatkowym (zarys problemu). /in/ Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, red. M.STEFAŃSKI, Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,.
 
16.
Wołowiec, T. (2017). Optymalizacja podatkowa w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym (wybrane problemy menedżerskie), Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL, Tom 9(45), nr 4, 29-45.
 
17.
Wołowiec, T. (2006). Outsourcing usług księgowych jako forma zarządzania ryzykiem podatkowym, Przegląd Organizacji, nr 11, 6-8.
 
18.
Wołowiec, T. (2007). Koszty stosowania prawa podatkowego w Polsce (wyniki badania), Rachunkowość, nr 6, 11-13.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top