Local development and entrepreneurship: legal, economic and managerial determinants. A multidisciplinary approach
 
More details
Hide details
1
WSEI University, Poland
 
2
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
3
Graduate School of Business – National-Louis University in Nowy Sącz
 
 
Submission date: 2024-03-03
 
 
Acceptance date: 2024-03-08
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Marta Bojaruniec   

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):342-354
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Entrepreneurship is defined as a process in which not only business is a participant, but also local governments and social organizations (more broadly, the public and social sectors). In the management process, entrepreneurship is manifested, for example, by choosing the right strategy, creating flexible structures, promoting innovation, avoiding excessive administration and choosing the right forms of control.

Material and methods:
The research methods used in the work are: comparative analysis, functional analysis, questionnaire, interviews with municipal managers through a direct conversation with the respondent, a dynamic research method and statistical methods of data analysis. The research was conducted using many quantitative and qualitative methods.

Results:
The commune management process is active and aims to create prospects for the development of these units. Therefore, this process should be based on a strategic approach understood as an orderly set of activities, from the identification and assessment of potential opportunities and threats to the environment and the determination of the strengths and weaknesses of a local government unit.

Conclusions:
The basic unit of local government: 1. The commune's mission is to use the commune's resources and potential on the basis of sustainable development, in order to raise the standard of living of the inhabitants and effective management. 2. The mission of the commune is to provide people with jobs and income allowing for the necessary standard of living for the society. 3. The commune's mission is to use the commune's development potential to create conditions for the development of entrepreneurship and to constantly improve the living conditions of its inhabitants.

 
REFERENCES (20)
1.
Artyukhova, N.; Tiutiunyk, I.; Bogacki, S.; Wołowiec, T.; Dluhopolskyi, O.; Kovalenko, Y. (2022). Scenario Modeling of Energy Policies for Sustainable Development, Energies, no 15, 7711.
 
2.
Dropek, K. (2014). Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gminach województwa wielkopolskiego, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 2(263), 36–54.
 
3.
Działek, J. (2011). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego..
 
4.
Godlewska-Majkowska, H. (2011). Atrakacyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Warszawa: SGH.
 
5.
Godlewska-Majkowska, H. (2012).Metodyka parametryzacji atrakcyjności inwestycyjnej regionów, SGH, Warszawa.
 
6.
Lecka, I. Gudowski, J. Wołowiec, T. (2022). CSR in Poland and the Implementation of Sustainable Development Goals in the Energy Sector during the COVID-19 Pandemic, Energies, no 15, 7057.
 
7.
Legutko-Kobus, P. (2016). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów. Warszawa: SGH.
 
8.
Markowski, T. (2000). Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki, Samorząd Terytorialny, nr 3, 4-9.
 
9.
Raszkowski, A. (2011). Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów – wybrane zagadnienia, Ekonomia, nr 5(17), 259.
 
10.
Russel, P., Grycuk, A. (2014). Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, Studia BAS, nr 1(37), 65–83.
 
11.
Sztando, A. (2000). Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, 12-15.
 
12.
Wołowiec, T. (2003). Bariery administracyjno-prawne a rozwój polskich uzdrowisk i turystyki zdrowotnej, Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 2-3, 90 – 102.
 
13.
Wołowiec, T. (2003a). Skutki integracji z Unią Europejska dla jednostek samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem gmin uzdrowiskowych), Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 2-3, 103 – 116.
 
14.
Wołowiec, T. (2003b). Konkurencyjność polskich gmin uzdrowiskowych w warunkach integracji z Unią Europejską, Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 2, 68 – 78.
 
15.
Wołowiec, T. (2003c). Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk – ustawa o gminach uzdrowiskowych i inne formy aktywizacji społeczno – gospodarczej, Folia Turistica, nr 14, 5 – 29.
 
16.
Wołowiec, T. (2004). Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych, Samorząd Terytorialny, nr 4, 55 – 62.
 
17.
Wołowiec, T. (2005). Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, 65 – 81.
 
18.
Wołowiec, T. (2005). Jak promować przedsiębiorczość w gminach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2, 37 – 48.
 
19.
Wołowiec, T. (2020). Konkurencyjność podatkowa gminy w kontekście posiadania lokalnej strategii podatkowej, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 149-162.
 
20.
Wołowiec, T., M. Marczuk, M. (2023). Selected aspects of the financial strategy of the local goverment unit’s oriented to the development of economic and social activity (financial and legal analysis), Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XVI, no. 1, 125-147.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top