Mediprintic sp. z o.o.'s 3D printed forearm orthosis project stakeholder analysis.
 
More details
Hide details
1
Department of Manufacturing Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology in Cracow; Mediprintic sp. z o.o. in Mielec
 
2
Social and Economic Science Faculty, Cardinal Stefan Wyszynski University
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2024-01-05
 
 
Final revision date: 2024-02-06
 
 
Acceptance date: 2024-02-06
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Piotr Zawada   

Social and Economic Science Faculty, Cardinal Stefan Wyszynski University
 
 
JoMS 2024;55(1):370-387
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives: The purpose of the research was to perform a stakeholder analysis for the Research and Development project of Mediprintic sp. z o.o. in order to confirm correctly identified parties for cooperation within the 1.1.2 PARP Start-up Platforms project. Methods: For the assessment of the selected stakeholders, the following tools were used: a tool to identify stakeholders and their interests, a tool to identify the importance and impact of stakeholders, a risk analysis for the undertaken activities of the project implementer with stakeholders together with the establishment of the necessary indicators to assess the achievement of the milestone. Results: From the research carried out, 14 key stakeholders for the success of the project were selected which are important for Mediprintic sp. z o.o. to be able to launch its product on the medical market. Conclussions: Completing a stakeholder analysis facilitates the decision-making process for management in order to prioritise the actions to be taken, taking into account the risks of cooperation with individual business partners.
 
REFERENCES (24)
1.
Brusha, R., Vavasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: a review. Health Policy and Planning, Volume 15, Issue 3, , Pages 239–246.
 
2.
Cockayne, D. (2019). What is a startup firm? A methodological and epistemological investigation into research objects in economic geography. Geoforum, Volume 107, December 2019, Pages 77-87.
 
3.
Duszczyk, M. Polsce potrzeba przełomowych innowacji. Dostęp 03.01.2024 z https://www.rp.pl/biznes/art96....
 
4.
Frączkiewicz-Wronka, A. (red.). (2009). Przywództwo w ochronie zdrowia idee i instrumenty. w: Frączkiewicz-Wronka, A., Wronka, M., Kotowski, P. Koncentracja na zewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia – wyznaczanie kierunków działania przez przywódcę. Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, wydanie I, 77-109.
 
5.
Frączkiewicz–Wronka, A., Dyaczyńska, K. (2014). Proces uczenia się o interesariuszach w publicznym podmiocie leczniczym. Potencjał badawczy Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice. Kultura organizacyjna organizacji publicznych 2012-14.
 
6.
Freeman, R.E., Reed, D.J. (1999). Stakeholders and Shareholders: A New perspective on Corporate Governance. California Management Review 1983, Vol. XXV, Nr 2.; I. Koładkiewicz: Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa. Poltext, s. 3543.
 
7.
Graham, P. How to fund a startup. Dostęp 03.01.2024 z https://www.paulgraham.com/sta....
 
8.
Grucza, B., Kapuściński, A. (2018). Zastosowanie koncepcji interesariuszy w praktyce projektu. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. Research on enterprise in modern economy – theory and practice. Rocznik 2018, numer 3, tom 3.
 
9.
Jabłoński, T. 3 główne powody porażek startupów. Dostęp 03.01.2024 z https://startupacademy.pl/3-gl....
 
10.
Kennon, N., Howden, P., Hartley, M. (2009). Who Really Matters?: A Stakeholder Analysis Tool. Extension Farming Systems Journal, Vol. 5, No. 2, 9-17.
 
11.
Kupor, S. (2019). Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture Capital. w: S. Kupor, Współpraca funduszy VC i ich inwestorów. Wydawnictwo MT Biznes Ltd. 95-117.
 
12.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Poddziałanie 1.1.2 POPW, konkurs nr 1/2019, runda nr 7 w 2020 r. – Projekty wybrane do dofinansowania. Dostęp 03.01.2024 z https://www.parp.gov.pl/storag....
 
13.
Malec, M. Finansowanie startupów. Źródła. Rundy inwestycyjne. Dostęp 03.01.2024 z https://www.private-equity.pl/....
 
14.
Marmer, M., Herrmann, B.L, Dogrultan, E., Berman, R. Startup Genome Report Extra on Premature Scaling. Dostęp 03.01.2024 z http://blog.startupcompass.co.
 
15.
McGowan, E. What Is a Startup Company, Anyway? Dostęp 03.01.2024 z https://www.startups.com/libra....
 
16.
Nieć, M. Raport Startupy w Polsce 2019. Warszawa 2019. Dostęp 03.01.2024 z https://popw.parp.gov.pl/stora....
 
17.
PN-EN ISO 13485:2016-04 – Wyroby medyczne — Systemy zarządzania jakością — Wymagania do celów przepisów prawnych. Data publikacji 22-04-2016.
 
18.
Roome, N. J. (2006). Stakeholder Power and Organizational Learning in Corporate Environmental Management. Organization Studies, 27(2), pp. 235-263.
 
19.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation). Dostęp 03.01.2024 z https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
20.
Sammut-Bonnici, T., Galea, D. (2015). SWOT Analysis. Wiley Encyclopedia of Management. John Wiley & Sons, Ltd. Volume 12. Strategic Management.
 
21.
Sparviero, S. The Case for a Socially Oriented Business Model Canvas: The Social Enterprise Model Canvas. Journal of Social Entrepreneurship. Volume 10, 2019 – Issue 2, Pages 232-251.
 
22.
Thiel, P. (2014). Zero to One: Notatki o start-upach, czyli jak budować przyszłość. w: P. Thiel (red.), Przewaga ostatniego ruchu Wydawnictwo MT Biznes Ltd. 55-71.
 
23.
Waśkowski, Z. (2015). Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol., nr 13(62), s. 157-170.
 
24.
Wspaniały, Ł. Na UJ stworzono aplikację, która pomaga wskazać głównych interesariuszy. Dostęp 03.01.2024 z https://forumakademickie.pl/ba....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top