Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zmienne konteksty edukacji a wyzwania Strategii Europa 2020” Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie 21.04.2015 rok
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2015-06-30
 
 
JoMS 2015;25(2):457-463
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top