Sprawozdanie z XI Bieszczadzkiego Seminarium Naukowego Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie i odrzucanie wartości Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 26–27.05.2015 rok
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2015-06-30
 
 
JoMS 2015;25(2):445-456
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top