Sprawozdanie z Wewnętrznej Konferencji Naukowej WSGE nt. Konsumpcja: uwarunkowania, wartości, prognozy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Publication date: 2015-06-30
 
JoMS 2015;25(2):457–462
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031