Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Data publikacji: 31-03-2016
 
JoMS 2016;28(1):353–368
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę określenia i scharakteryzowania wybranych społecznych determinant edukacji medialnej w rodzinie. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie pokoleniowe warunkujące odmienne kompetencje i sposoby korzystania z mediów. Stała obecność mediów w rodzinie i ich integralne zespolenie z porządkiem codziennego życia rodzinnego skłaniają do stwierdzenia, że media stają się znaczącymi podmiotami uczestniczącymi w procesie komunikowania. Drugą determinantą są zatem wzory komunikacji w rodzinie: jednokierunkowa, dwukierunkowa oraz bezkierunkowa. Na kanwie wielości typów komunikacji refleksji poddano negocjacyjny model komunikacji, uznany za najbardziej właściwy w aktywnym korzystaniu z mediów. W rozważaniach przyjęto perspektywę „miękkiego” determinizmu medialnego Paula Levinsona
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031