Corporate social responsibility in the context of employing disabled people
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 
 
Publication date: 2018-04-19
 
 
JoMS 2018;36(1):253-274
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper attempt to bring closer the concept of corporate responsibility for social environment in the context of employment of disabled people and its great impact on their professional activation. Deep analysis of literature in this area allows to define the concept of corporate social responsibility and to introduce the definitions and the image of the disabled person that are present in Polish society. Presenting business in terms of responsibility for the social environment in which it operates, intend to provide substantive arguments to state that only socially responsible organizations can give people the opportunity to become fully-fledged labor marketers
 
REFERENCES (20)
1.
Davis, I. (2005). The biggest contract, „The Economist”, 26.05. ISSN 0013-0613.
 
2.
Drucker, P. (1995). Managing in time of great change, New York: Truman Talley Books. ISBN 9780525940531.
 
3.
Gonciarz, B., Ostrowska, A., Pańków, W. (2008). Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich, uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Warszawa: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. ISBN 9788360302545.
 
4.
Grayson, D., Hodges, A. (2004). „Corporate Social Opportunity – 7 steps to make a corporate social responsibility work for your business”, Sheffield: Greenleaf Pubns,.
 
5.
Gustafson, J. (2007). Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?, [w:] J. Witecka (red.), Zarządzanie firmą część 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Hope, E. (2006). Odpowiedzialność w działaniach public relations – zasady etyczne, Public Relations znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148669.
 
7.
Karwacka, M., Grzybek, M. (2014). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, część III Partnerstwa Międzysektorowe, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
8.
Kuraszko, I., Augustyniak, Sz. (2009). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
9.
Kuraszko, I., Rok, B. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, „Ekonomia Społeczna Teksty”.
 
10.
Łukasiak, P., Biznes z duszą, Sprawni w pracy,(02.12.2009).
 
11.
 
12.
Manakkalathil, J., Rudolf, E. (1995). Corporate Social Responsibility in a Globalizing Market, „SAM Advanced Management Journal” t. 60, Nr 1.
 
13.
Mohr, L.A., (1996). Corporate Social Responsibility: Competitive Disadvantage or Advantage?, American Marketing Association, Chicago 1996.
 
14.
Petrus, E., Woodruff, R.B., (1992). A Model of the Socially Responsible Decision-Making Process in Marketing: Linking Decision Makers and Stakeholders, Chicago: American Marketing Association.
 
15.
Porter, M.E., Kramer, M.R., (2006). The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, „Harvard Business Review”, grudzień 2006.
 
16.
Martin, R.L., Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition, „Stanford Social Innovation Review”, wiosna 2007 (tłum. M. Kolankiewicz).
 
17.
Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie,Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,.
 
18.
Tennyson, R., Wilde, L. (2000). The guiding hand. Brokering partnerships for sustainable development, Geneva United Nations Department of Public Information.
 
19.
Wygnański, J., Frączak, P. (2006). Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, „Ekonomia Społeczna Teksty”.
 
20.
Wylon, D. (2008). Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu – ujęcie teoretyczne, [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz: WSzB.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top