Mobbing in the practice of Polish enterprises – recognizability of the phenomenon
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański
 
 
Publication date: 2018-04-19
 
 
JoMS 2018;36(1):235-251
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Systematic, permanent, time-staggered hostile behavior towards an employee are just some of the features of the phenomenon known as mobbing. Such behaviors lead to mental and often physical destruction. We meet with them every day because it has been accompanied by hostility since the beginning of its existence, as an emotion, and the need to acquire and overcome. The motives of applying such behaviors depend not only on the internal characteristics of the human being that enable him to meet his needs. In a professional environment, it is the lack of appropriate rules of mutual coexistence, consent to such behavior by concealing their occurrence as well as deliberate actions. The article presents the phenomenon of mobbing in the practice of Polish enterprises. It indicates what is mobbing and what behaviors are legally recognized as mobbing. It presents the size of this phenomenon in Poland, its causes as well as the effects of using mobbing for an employee and an entrepreneur. In this article, the author is based on the literature available in this area, compares the research conducted by CBOS in 2002 and 2014, as well as the research by HR Sedlak & Sedlak, from 2015, and tries to complement this multidimensional problem with its perception by the serial employees.
 
REFERENCES (18)
1.
Bechowska-Gebhardt, A., Stalewski, T. (2004). Mobbing: patologia zarządzanie personelem, Warszawa.
 
2.
Bilski, Ł. (2006). Psychologiczne uwarunkowania stosunku pracy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Praszka 2006.
 
3.
Chakowski, M. (2005). Mobbing aspekty prawne, Warszawa.
 
4.
Dalikowska K. (2009). Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, „Społecznik” Nr 7.
 
5.
Kędzioram K., Śmieszekm K. (2010). Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa.
 
6.
Leymann, H., ,The Mobbing Encyclopedia, 1996, http://www.leymann.se.
 
7.
Łaszkiewicz, K. (2004). Mobbing uproszczona analiza zjawiska w środowisku policyjnym za okres czerwiec – grudzień 2013 rok, Warszawa.
 
8.
Merecz, D., Mościcka, A., Drabek, M. (2005). Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź.
 
9.
Ostrowska, M. (2013). Mobbing w środowisku pracy, Studia i Materiały, „Miscellanea Oeconomicae” R. 17, Nr 1.
 
10.
Rybak, M. (2008). Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczymR. 11, Nr 1.
 
11.
Śmierciak, Ł., Mobbing, 2013, Jak się bronić? Jak zapobiegać?.
 
12.
Szczepanik, E. (2014). Zjawisko mobbingu w organizacjach, „Dylematy” Nr 3.
 
13.
Szkatuła, J. (2010). Zjawisko mobbingu wśród gimnazjalistów, ,,Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” Nr 8.
 
14.
Wysocki S. (2013). Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania
w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, „Nauki Społeczne = Social Sciences” Nr 2(8).
 
15.
1Zamorska, J. (2007). Mobbing: zamach na godność w pracy, Wrocław.
 
16.
Kępniak A., Seminarium Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi „Stres w pracy”,.
 
17.
15 listopada 2006 r. Mobbing w miejscu pracy – uregulowania prawne wynikające.
 
18.
z przepisów Kodeksu pracy oraz prawa cywilnego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top