Selected aspects of informatisation of judicial enforcement proceedings
 
More details
Hide details
1
University of Szczecin
 
 
Submission date: 2023-06-07
 
 
Acceptance date: 2023-06-11
 
 
Publication date: 2023-07-29
 
 
Corresponding author
Kinga Luiza Flaga-Gieruszyńska   

University of Szczecin
 
 
JoMS 2023;51(2):307-327
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study is to present an advanced process of informatisation of court enforcement proceedings, which is a derivative of the progressive computerisation of social life. As part of the considerations presented, not only the provisions of the Code of Civil Procedure relating directly to enforcement actions carried out in enforcement proceedings, but also the provisions of laws governing the profession of bailiff, will be analysed.

Material and methods:
The study uses a dogmatic method, which is the analysis of legal texts and interpretation of the obtained legal norms to the extent necessary to determine the fundamental interpretative problems in the area of informatisation of enforcement proceedings. In turn, the analytical method refers to the examination of the achievements of civil procedural law doctrine and the case-law of the courts in relation to the solutions transferring enforcement proceedings to IT systems.

Results:
An analysis of the current statutory provisions relating to the informatisation of judicial enforcement proceedings shows that this is a process in statu nascendi, because the instruments introduced in this regard only to a certain extent implement the postulate of optimising the use of new technologies in order to improve the efficiency of proceedings. The lack of sufficient solutions to tackle digital exclusion, with the simultaneous use of hybrid solutions, contributes to weakening trends in the deployment of new technologies.

Conclusions:
In judicial enforcement proceedings, the informatisation of procedural and enforcement actions is introduced, both directly in relation to enforcement proceedings, as well as in the sphere of communication between the authority and participants. This makes it possible to speed up and increase the effectiveness of enforcement proceedings.

 
REFERENCES (26)
1.
Alexy, R. (2010). Teoria praw podstawowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw.
 
2.
Flaga-Gieruszyńska, K. (2017). Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 8, Currenda.
 
3.
Flaga-Gieruszyńska, K. (2018). Pojęcie systemu teleinformatycznego w postępowaniu cywilnym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 1, Supplement, Currenda.
 
4.
Gaul, H.F. (2003). Ochrona prawna egzekucji w świetle podstaw konstytucyjnych i dogmatycznych, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 1.
 
5.
Gil, I. (2023). Komentarz do art. 760 k.p.c., Nb 4 in: E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warsaw.
 
6.
Gimlewicz, M. (2022). Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej – analiza nowelizacji, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 4.
 
7.
Gimlewicz M. (2022). Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej, Acta Iuridica Resoviensia No. 1(36).
 
8.
Janowski, J. (2011). Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, UMCS Publishing House, Lublin.
 
9.
Janus, M. (2022), Wybrane zagadnienia informatyzacji sądowego postępowania egzekucyjnego. Elektroniczna komunikacja sądowych organów egzekucyjnych z administracyjnymi organami egzekucyjnymi i podatkowymi oraz bankami, Prawo Mediów Elektronicznych No. 3, C.H. Beck.
 
10.
Kaczmarek-Templin, B. (2007). Formalizm procesowy a nowe przepisy odnoszące się do dokumentów w procesie cywilnym, Prawo Mediów Elektronicznych No. 1.
 
11.
Krakowiak, M. (2022). Teleinformatyczne poszukiwanie majątku dłużnika i jego zajęcie w egzekucji świadczeń pieniężnych na przykładzie włoskiego prawa egzekucyjnego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 10, Currenda.
 
12.
Kunicki, I. (2019). Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz, C.H. Beck, Warsaw.
 
13.
Kunicki, I. (2022), Reglamentacja prawna i zakres zastosowania elektronicznej licytacji ruchomości, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 9, Currenda.
 
14.
Longchamps, F. (1968). Z problemów poznania prawa, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wroclaw.
 
15.
Marciniak, A. (2019). in: A. Marciniak (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205, C.H. Beck, Warsaw.
 
16.
Monarcha-Matlak, M., Skoczylas, D. (2021), Zasady postępowania egzekucyjnego a standardy wykonywania zawodu komornika sądowego, Currenda, Sopot.
 
17.
Muliński, M. (2020), Komentarz do art. 8091 k.p.c. in: T. Zembrzuski (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, Wolters Kluwer, Warsaw.
 
18.
Olczak-Dąbrowska, D., (2023), Komentarz do art. 7592 k.p.c., Nb II.1 in: T. Szanciło (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II. Wyd. 2, Warsaw 2023;.
 
19.
Pękalski, B. (2012). Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Kilka pytań, wraz z odpowiedziami, o tym jak planuje się usprawnienie egzekucji komorniczej poprzez wykorzystanie technologii informatycznych, Prawo Mediów Elektronicznych No. 1.
 
20.
Rylski, P. (2022). in: S. Cieślak (ed.), Aksjologia egzekucji sądowej. W poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, Currenda.
 
21.
Sadza A. (2023). Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej pozwala na przyspieszenie egzekucji? accessed 20.05.2023 from https://czytelnia.currenda.pl/....
 
22.
Sikorski, G. (2021) in: K. Flaga-Gieruszyńska (ed.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Tom 8, System Postępowania Cywilnego, C.H. Beck, Warsaw.
 
23.
Soldi, A.M. (2016). Manuale dell’esecuzione forzata, CEDAM, Vicenza.
 
24.
Uliasz M. (2007). Doręczenia dokonywane drogą elektroniczną w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Prawo Mediów Elektronicznych No. 1, Currenda.
 
25.
Uliasz, M. (2017). System teleinformatyczny obsługujący postępowanie egzekucyjne. Analiza pojęcia, Przegląd Prawa Egzekucyjnego No. 4, Currenda.
 
26.
Uliasz, M. (2019). Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji, Wolters Kluwer, Warsaw, accessed 21.05.2023 from https://sip.lex.pl/#/monograph....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top