New perspective on the socio-economic history of Europe based on the work of Antonio Magliulo, History of European Economic Thought
 
More details
Hide details
1
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2024-01-09
 
 
Acceptance date: 2024-02-12
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Adam Czesław Halemba   

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):491-514
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to discuss the innovative work of Professor Antonio Magliulo, History of European Economic Thought, to indicate thematic areas for further discussion and polemics areas for continuation of his research. Another goal is to highlight several issues and research threads that appear on the pages of the publication, including the question and concept of the birth of Europe.

Material and methods:
Basic research material of the article is the publication of Professor Antonio Magliulo, History of European Economic Thought. The methods used in the article include the analysis of the text itself and its substantive structure, grouping and pointing out several leading questions of the work's narrative, such as European values in the history of economic thought or the concept of the birth of Europe.

Results:
The results of the work were summarised in the conclusions, where the basic guiding ideas have been indicated once again, i.e. European values in the history of economic thought, the concepts of the birth of Europe and the issues of its social and cultural identity perceived in the historical development of European economic thought. The conclusions also identify a number of thematic strands and issues for further discussion and potential polemical areas.

Conclusions:
The main idea of Professor Antoni Magliulo's History of European Economic Thought is going around the issues of European values, which are fundamental for European identity and the resulting concepts in the history of European economic thought.

 
REFERENCES (14)
1.
Banaszak, A. (2014). Unia Europejska a Kościół Katolicki, w: Journal of Modern Science, t. 23/4/2014, s. 327-349. Wydawnictwo WSGE Józefów.
 
2.
Bartlett, R. (1993). The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350. London.
 
3.
Gawlas, S. (2006). Funkcje modernizacyjne modelu gospodarczego kolonizacji niemieckiej, w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. R. Czaja, S. Gawlas, s. 948-116. Warszawa.
 
4.
Florek, I. (2021). Europa – wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperiego, w: Journal of Modern Science, t. 1/46/2021, s. 325-336. Wydawnictwo WSGE Józefów.
 
5.
De Gasperi, A. (2004). L’Europa. Scritti e discorsi. Brescia.
 
6.
Le Goff, J. (2005). The birth of Europe. Oxford.
 
7.
Halecki, O. (1920). The Limits and Divisions of European History. New York.
 
8.
Kuklo, C. (2020). Historia społeczna w teorii i praktyce badawczej Jerzego Topolskiego, w: Historyka. Studia Metodologiczne, t. 50, s. 111–129. UAM Poznań.
 
9.
Magliulo, A. (2022). History of European Economic Thought. New York.
 
10.
Samsonowicz, H. (2009). Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość. Warszawa.
 
11.
Santori, P. (2022). Thomas Aquinas and the Civil Economy Tradition: The Mediterranean Spirit of Capitalism. New York.
 
12.
Sitek, M. (2007). Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany De Gasperi. Wydawnictwo WSGE Józefów.
 
13.
Topolski, J. (1987). Narodziny kapitalizmu w Europie XIV–XVII wieku. Warszawa, PWN.
 
14.
Wyczański, A. (1988). Oblicza historii gospodarczej, w: Między historią a teorią. Refleksje nad problematyką dziejów i wiedzy historycznej, red. Marian Drozdowski. Warszawa PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top