Nowe możliwości wykorzystania metod i narzędzi w realizacji badań socjologicznych i społecznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 06-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-12-2018
 
 
Data akceptacji: 13-12-2018
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Such-Pyrgiel   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
JoMS 2018;39(4):25-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł ma na celu ukazanie możliwości zastosowania nowego medium i nowego narzędzia badawczego do realizacji badań społecznych na bardzo szeroką skalę. Dzięki narzędziom realizowanym przez dekodery telewizji kablowej możliwe będzie przeprowadzenie badań; sondażowych, diagnostycznych, marketingowych, politycznych, badań rynku czy socjometrycznych.

Materiał i metody:
Opracowanie zaprojektowane i zrealizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania do badań opinii za pośrednictwem sieci dekoderów telewizji cyfrowej” nr RPMA.01.02.00-14-6176/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Wyniki:
Wszystkie narzędzia zaprojektowane za pomocą aplikacji do badań za pośrednictwem sieci dekoderów telewizji cyfrowej będą spełniały następujące warunki poprawności metodologicznej.

Wnioski:
Badania społeczne realizowane za pomocą dekoderów telewizji kablowej sa bardzo różnorodne i mają ogromna elastyczność. Różnorodność metod, technik i narzędzi badawczych otwiera szerokie spektrum możliwość. Operatorzy sieci będą mogli realizować badania samodzielnie (na własne potrzeby), potrzeby przedsiębiorców, organizacji non-profit, instytucji, samorządów lub udostępniać narzędzie wyspecjalizowanym agencjom badań rynku i opinii publicznej. Informacje zbierane od abonentów sieci tvk mogą służyć wielu społecznie słusznym celom od usprawnianiu pracy lokalnego sklepu, oceny lokalny usług, przez wykorzystanie budżetu partycypacyjnego miasta, sondaże przedwyborcze, a na wyborze logo szkoły, czy akceptacji lokalnych inwestycji kończąc. To tylko nieliczne przykłady problemów badawczych jakie można będzie zastosować w badaniach.

 
REFERENCJE (13)
1.
Babbie E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 226–227. ISBN 8301140682.
 
2.
Batorski, D., Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet. Podstawowe zagadnienia metodologiczne. W: „Studia Socjologiczne” 3(182), s. 99–132. ISSN 0039-3371.
 
3.
Goban-Klas, M. (2006). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301143008.
 
4.
Gruszczyński, L.A. (2008), Kwestionariusze w socjologii, Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 8322612923.
 
5.
Haber, L.H., Niezgoda, M. (red.) (2006). Społeczeństwa informacyjne, Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 25. ISBN 9788323322375.
 
6.
Jędrzejewski, S. (2013). Wstęp. W: K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, S. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 7. ISBN 9788375712247.
 
7.
Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 52. ISBN 8386770007.
 
8.
Reisner, J. (2017). Rynek telewizyjny w 2016 roku, Warszawa http://www.krrit.gov.pl/Data/F... (dostęp: 15.11.2017).
 
9.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę – raport z badań nad fenomenem singli. W: „Journal of Modern Science”, Józefów: Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2031, DOI 10.13166/JOMS. ISSN> 1734-2031; t. 2 nr 17/2013, s. 513–533.
 
10.
Such-Pyrgiel, M. (2014). The lifestyles of single people in Poland. W: “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Elsevier, vol. 109, 8 January, s. 198–204. ISSN 1877-0428.
 
11.
Wajda, A. (1983). Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788301045630.
 
12.
Zdebska-Schmidt, J. (2011). Ilościowe metody badań widzów krakowskich teatrów. W: „Zarządzanie w Kulturze”, vol. 12, s. 221–231, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doi 10.4467/20843976ZK.11.016.0139.
 
13.
Żmijewska-Jędrzejczyk, T. (2004). Badania internetowe. Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Pod red. Sztabiński P.B., Sztabiński F., Sawiński Z. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 241–259. ISBN 8373880607.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top