PL EN
The new way of use methods and tools in the implementation of sociological and social research
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
CORRESPONDING AUTHOR
Małgorzata Krystyna Such-Pyrgiel   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Submission date: 2018-11-06
Final revision date: 2018-12-07
Acceptance date: 2018-12-13
Publication date: 2019-02-04
 
JoMS 2018;39(4):25–50
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article aims to show the possibility of using a new medium and a new research tool to carry out social research on a very large scale. Thanks to the tools implemented by cable television decoders, it will be possible to carry out the survey, diagnostic, marketing, political and market research as well as the sociometric research. The owners of cable television networks will be able to carry out research for their own needs and for the needs of entrepreneurs, non-profit organizations, institutions, local governments or make the tool available to specialized agencies for market and public opinion research.

Material and methods:
The study was designed and implemented as part of a research and development project entitled "Development of an innovative solution for opinion polls through a network of digital television set-top boxes" no. RPMA.01.02.00-14-6176 / 16, as part of the Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodeship for the years 2014- 2020 (RPO WM 2014-2020), Research and development activities of enterprises.

Results:
All tools designed using the research application via a network of digital set-top boxes will meet the following methodological correctness conditions.

Conclusions:
The social surveys carried out using cable television set-top boxes are very diverse and have great flexibility. The variety of methods, techniques and research tools opens up a wide spectrum of possibilities. Information collected from subscribers of the TV networks can serve many socially legitimate purposes, from the improving the work of the local store, the evaluation of local services, the using the participative budget of the city, pre-election polls, and choosing the logo of the school, or accepting local investments. These are just a few examples of research problems which can be used in research.

 
REFERENCES (13)
1.
Babbie E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 226–227. ISBN 8301140682.
 
2.
Batorski, D., Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet. Podstawowe zagadnienia metodologiczne. W: „Studia Socjologiczne” 3(182), s. 99–132. ISSN 0039-3371.
 
3.
Goban-Klas, M. (2006). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301143008.
 
4.
Gruszczyński, L.A. (2008), Kwestionariusze w socjologii, Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 8322612923.
 
5.
Haber, L.H., Niezgoda, M. (red.) (2006). Społeczeństwa informacyjne, Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 25. ISBN 9788323322375.
 
6.
Jędrzejewski, S. (2013). Wstęp. W: K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, S. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 7. ISBN 9788375712247.
 
7.
Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 52. ISBN 8386770007.
 
8.
Reisner, J. (2017). Rynek telewizyjny w 2016 roku, Warszawa http://www.krrit.gov.pl/Data/F... (dostęp: 15.11.2017).
 
9.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę – raport z badań nad fenomenem singli. W: „Journal of Modern Science”, Józefów: Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2031, DOI 10.13166/JOMS. ISSN> 1734-2031; t. 2 nr 17/2013, s. 513–533.
 
10.
Such-Pyrgiel, M. (2014). The lifestyles of single people in Poland. W: “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Elsevier, vol. 109, 8 January, s. 198–204. ISSN 1877-0428.
 
11.
Wajda, A. (1983). Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788301045630.
 
12.
Zdebska-Schmidt, J. (2011). Ilościowe metody badań widzów krakowskich teatrów. W: „Zarządzanie w Kulturze”, vol. 12, s. 221–231, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doi 10.4467/20843976ZK.11.016.0139.
 
13.
Żmijewska-Jędrzejczyk, T. (2004). Badania internetowe. Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Pod red. Sztabiński P.B., Sztabiński F., Sawiński Z. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 241–259. ISBN 8373880607.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031