NPM and public financial management - directions of rationalization (selected economic aspects)
 
More details
Hide details
1
WSEI University in Lublin
 
2
Lublin University of Technology
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Wińczysław Jastrzębski   

WSEI University in Lublin
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):826-841
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract From the subjective point of view, public finances can be divided into central and local government. Local government finances are local and regional finances. However, a question arises whether, when considering the areas of public funds management and wanting to indicate their specificity, this branch is sufficient. It seems that it is not, because it is important to take into account institutional and content-related criteria. From the point of view of these criteria, it should be pointed out that the most important institution of public finances is the budget of both the state and local government units. On the other hand, in the substantive area, the most important phenomena from the point of view of their effects, such as the budget deficit and the State Treasury debt, should be mentioned. Keywords: new public management, public administration, efficiency, rationality, process economisation
 
REFERENCES (19)
1.
Acocella N. (2002). Zasady polityki Gospodarczej, PWN, Warszawa.
 
2.
Adamik A. (2013). Nauka o organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
3.
Amstrong M. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 
4.
Ansoff H.I., McDonnell E., (1990). Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York.
 
5.
Armstrong M., Taylor S., (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolter Kluwer, Warszawa.
 
6.
Błaś A. (2002). Dylematy administracji publicznej w państwie prawa, [w:] Prawo do dobrej administracji: materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa.
 
7.
Błaś A., Boć J., Jeżewski J. (2004). Administracja publiczna, Wydanie IV, Kolonia Limited.
 
8.
Bukowska G., Karpiński A., Kleer J., Kożuch B., Lech R., Owsiak S., Siwińska J., Paradysz S., Zubelewicz K., (2004). Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski, (red.) J. Kleer, Wydawca: OLYMPUS centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 
9.
Cabała P. (2018). Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań. Mfiles.pl, Kraków.
 
10.
Clarke M., Stewart P., (1997). Samorząd lokalny i koncentracja na świadczonych usługach. [w:] Świaniewicz P. (red.), Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium, Warszawa.
 
11.
Czaputowicz J. (2008). Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa.
 
12.
Czarnecki K. (2011). Idee i praktyki nowego zarządzania publicznego, Zarządzanie Publiczne, nr 1(15).
 
13.
English L. M. (2006). Public Private Partnerships in Australia: An Overwiev of Their Nature, Purpose, Incidence and Oversight, The University of New South Wales Law Journal, Vol. 29.
 
14.
Ewalt J. A. G. (2001). Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation, American Society for Public Administration, New Ark.
 
15.
Gaciarz J. (2008). Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa.
 
16.
Ganczar M. (2009). Informatyzacja administracji publicznej: nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa.
 
17.
Gierszewski J. (2012). Administracja publiczna. Skrypt, PWSH Pomerania, Chojnice.
 
18.
Grindle M. S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4/2004.
 
19.
Hood C. (1995). The New Public Management in the 1980’s: Variations on a Theme, Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, Wydawnictwo Pergamon.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top