Modeling the level of remuneration in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2017-08-29
 
 
Final revision date: 2018-01-15
 
 
Acceptance date: 2018-02-13
 
 
Publication date: 2018-04-19
 
 
Corresponding author
Malgorzata Grzywińska-Rąpca   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):165-184
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this publication was to determine the structural parameters of the econometric model, which allowed to properly construct the model of wages in Poland taking into account the regional differentiation in the years 2002-2015.

Material and methods:
The empirical material used for analysis was data from the Central Statistical Office. The basic instrument used in the analysis of wages in the voivodeship was the linear econometric model of the trend. With this model the level of remuneration for all voivodships was examined.

Results:
Based on the results of the estimation of the created econometric model it can be stated that the trend function confirms the upward trend of the studied phenomenon, which is manifested in the increase of the average monthly salary for each voivodship in each year of observation. The increase in the average remuneration for each of the voivodships was at different levels but very similar in the country. The lowest value of remuneration from 2015 to 2002 occurred in the Mazowieckie voivodeship, where it was 176.05%. It may seem unnatural that in the voivodeship with the highest level of remuneration, the lowest wage growth was observed in each year. The highest salary increase over the surveyed 14-year period can be attributed to the Lower Silesian Voivodeship, where the remuneration for 2015 constituted 194.32% of the remuneration earned in the first year of the analysis. The average for the whole country was 185.34%.

Conclusions:
The high values ​​of the determinants R ^ 2 for each of the voivodships indicate the proper fit of the model to the empirical data. The value of this coefficient was not below 98% for any of the voivodships. This confirms a similar level of wage growth at the provincial level.

 
REFERENCES (19)
1.
Adamczyk, A., Tokarski, T., Włodarczyk, R. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, „Gospodarka Narodowa” Nr 20(9), s. 87–109. ISSN 2300-5238.
 
2.
Barczak, A.S., Biolik, J. (2002). Podstawy ekonometrii, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 838726587X.
 
3.
Borkowska, S. (2004). Strategie wynagrodzeń, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355345.
 
4.
Czajka, Z. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818055.
 
5.
Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2004). Ekonometria, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788386689528.
 
6.
Jacukowicz, Z. (2010). Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125327.
 
7.
Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819175.
 
8.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148133.
 
9.
Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301165130.
 
10.
Kukuła, K. (2009). Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301156718.
 
11.
Maddala, G.S. (2006). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301146382.
 
12.
Nowakowski, E. (2011). Podstawy ekonometrii z elementami algebry liniowej, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP. ISBN 9788389077158.
 
13.
Rogut, A., Tokarski, T., (2007). Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, „Ekonomista” Nr 1, s. 75–88. ISSN 0013-3205.
 
14.
Rokicki, B. , (2007). Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, [w:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. ISBN 9788301150495.
 
15.
Sekuła, Z. (2013). Struktury wynagradzania pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326444517.
 
16.
Sobczyk, M. (2012). Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325543440.
 
17.
Welfe, A. (2009). Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817676.
 
18.
Witkowska, D. (2012). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326438691.
 
19.
Zając, CZ. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 9788372052476.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top