Marka osobista – narzędzie czy zwieńczenie rozwoju zawodowego?
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 29-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Walczak-Skałecka   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):147-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Marka osobista, która często uznawana jest za narzędzie promocji osobistej, jest koncepcją na tyle pojemną, że sam aspekt promocyjny wydaje się nie oddawać złożoności praktyk prowadzących do zbudowania silnej marki osobistej. Bez wątpienia marka osobista wpływa na to w jaki sposób jednostka kształtuje swoją karierę zawodową. Niemniej marka osobista to coś więcej niż reputacja czy zarządzanie zawodową reputacją. Wydaje się również, że to zdecydowanie więcej niż tylko komunikacja kompetencji potencjalnym pracodawcom, współpracownikom, parterom biznesowym czy klientom. Niniejsze opracowanie analizuje koncepcję marki osobistej z perspektywy zarządzania rozwojem zawodowym.

Materiał i metody:
Dokonano stosownego przeglądu literatury w celu zidentyfikowania wspólnych płaszczyzn wyżej wymienionych obszarów oraz przeanalizowano dane pozyskane podczas badań autonarracji osób, które zbudowały silne marki osobiste w swoich specjalizacjach. Wywiady zostały przeprowadzone od stycznia do marca 2020 r.

Wyniki:
Analizy te wykazały, że istnieje wiele wspólnych obszarów procesu budowania marki osobistej i zarządzania rozwojem zawodowym.

Wnioski:
Daje to podstawy do stworzenia bardziej kompletnego procesu budowania marki osobistej, który być może okaże się również bardziej skuteczny.

 
REFERENCJE (46)
1.
Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność (T. Kunz, tłum.). Wydawnictwo Literackie.
 
2.
Brewster, M. L., i Sklar, M. (2022). ‘Brand, community, lifestyle’: Fashioning an authentic, body positive influencer brand on Instagram. W Fashion, Style iamp, Popular Culture (T. 9, Numer 4: Merchandising Technologies, s. 501–521). Intellect. https://doi.org/10.1386/fspc_0....
 
3.
Butler, P., i Harris, P. (2009). Considerations on the evolution of political marketing theory. Marketing Theory, 9(2), 149–164. https://doi.org/10.1177/147059....
 
4.
Cocker, H. L., Banister, E. N., i Piacentini, M. G. (2015). Producing and consuming celebrity identity myths: Unpacking the classed identities of Cheryl Cole and Katie Price. Journal of Marketing Management, 31(5–6), 502–524. https://doi.org/10.1080/026725....
 
5.
Czarnecki, K. (1985). Rozwój zawodowy człowieka. IWZZ.
 
6.
Czarnecki, K. M. (2001). Podstawy psychologii pracy dla studentów wyższych szkół zawodowych. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
7.
Drucker, P. F. (2009). Zarządzanie w XXI wieku. Wyzwania (Opracowanie zbiorowe, tłum.). MT Biznes.
 
8.
Gander, M. (2014). Managing your personal brand. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 18(3), 99–102. https://doi.org/10.1080/136031....
 
9.
Gandini, A. (2016). Digital work: Self-branding and social capital in the freelance knowledge economy. Marketing Theory, 16(1), 123–141. https://doi.org/10.1177/147059....
 
10.
González-Solar, L. (2018). Marca personal en entornos académicos. Anales de Documentación, 21(2), 1–15. https://doi.org/10.6018/anales....
 
11.
Gorbatov, S., Khapova, S. N., i Lysova, E. I. (2018). Personal Branding: Interdisciplinary Systematic Review and Research Agenda. Frontiers in Psychology, 9(2238). https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
12.
Gorbatov, S., Oostrom, J. K., i Khapova, S. N. (2023). Work does not speak for itself: Examining the incremental validity of personal branding in predicting knowledge workers’ employability. European Journal of Work and Organizational Psychology, 1–14. https://doi.org/10.1080/135943....
 
13.
Górska, A., i Mazurek, G. (2021). The effect of the CEO media coverage on corporate brand equity: Evidence from Poland. Oeconomia Copernicana, 12(2), 499–523. https://doi.org/10.24136/oc.20....
 
14.
Grabmeier, S. (2020, lipiec 28). BANI versus VUCA: a new acronym to describe the world. https://stephangrabmeier.de. https://stephangrabmeier.de/ba....
 
15.
Gut, R., Piegowska, M., i Wójcik, B. (2008). Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu. Difin.
 
16.
Januszkiewicz, K. (2011). Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego w naukach społecznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 42(1), 169–182. https://doi.org/10.12775/AUNC_....
 
17.
Ki, C.-W. (Chloe), Cuevas, L. M., Chong, S. M., i Lim, H. (2020). Influencer marketing: Social media influencers as human brands attaching to followers and yielding positive marketing results by fulfilling needs. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102133. https://doi.org/10.1016/j.jret....
 
18.
Kowalczyk, C. M., i Pounders, K. R. (2016). Transforming celebrities through social media: The role of authenticity and emotional attachment. Journal of Product i Brand Management, 25(4), 345–356. https://doi.org/10.1108/JPBM-0....
 
19.
Kucharska, W., i Mikołajczak, P. (2018). Personal branding of artists and art-designers: Necessity or desire? Journal of Product i Brand Management, 27(3), 249–261. https://doi.org/10.1108/JPBM-0....
 
20.
Kucharska, Wioleta. (2022). Personal branding in the knowledge economy: The interrelationship between corporate and employee brands (First published.). Routledge Taylor and Francis Group.
 
21.
Levesque, N., i Pons, F. (2020). The Human Brand: A systematic literature review and research agenda. Journal of Customer Behaviour, 19(2), 143–174. https://doi.org/10.1362/147539....
 
22.
Lunardo, R., Gergaud, O., i Livat, F. (2015). Celebrities as human brands: An investigation of the effects of personality and time on celebrities’ appeal. Journal of Marketing Management, 31(5–6), 685–712. https://doi.org/10.1080/026725....
 
23.
Malinowska-Parzydło, J. (2015). Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą. Helion.
 
24.
Mieszajkina, E. (2018). Zarządzanie przedsiębiorcze w małych firmach. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
25.
Mills, S., Patterson, A., i Quinn, L. (2015). Fabricating celebrity brands via scandalous narrative: Crafting, capering and commodifying the comedian, Russell Brand. Journal of Marketing Management, 31(5–6), 599–615. https://doi.org/10.1080/026725....
 
26.
Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku. (2023). ARC Rynek i Opinia na zlecenie pracuj.pl. https://media.pracuj.pl/240043....
 
27.
Moulard, J. G., Garrity, C. P., i Rice, D. H. (2015). What Makes a Human Brand Authentic? Identifying the Antecedents of Celebrity Authenticity: ANTECEDENTS OF CELEBRITY AUTHENTICITY. Psychology i Marketing, 32(2), 173–186. https://doi.org/10.1002/mar.20....
 
28.
Muszyńska, W. (2021). Personal branding of managers in service companies. E-Mentor, 92(5), 53–60. https://doi.org/10.15219/em92.....
 
29.
Nanton, N., i Dicks, J. W. (2015). Purpose and power of the CEO brand. W M. Fetscherin (Red.), CEO Branding: Theory and Practice (s. 21–29). Routledge.
 
30.
Nowak, M. (2023). Zarządzanie marką osobistą autora literatury kryminalnej w mediach społecznościowych. Studium przypadku Remigiusza Mroza [Praca magisterska]. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 
31.
Otnes, C. C., i Maclaran, P. (2018). Royalty: Marketplace icons. Consumption Markets i Culture, 21(1), 65–75. https://doi.org/10.1080/102538....
 
32.
Parmentier, M.-A., i Fischer, E. (2012). How athletes build their brands. International Journal of Sport Management and Marketing, 11(1/2), 106. https://doi.org/10.1504/IJSMM.....
 
33.
Pawłowska, A. (2017). Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
34.
Personal Branding w Polsce 2019. (2019). Premium Consulting. https://www.slideshare.net/Mar....
 
35.
Peters, T. (1997). The brand called You. Fast Company, August/September. https://www.fastcompany.com/28....
 
36.
Philbrick, J. L., i Cleveland, A. D. (2015). Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success. Medical Reference Services Quarterly, 34(2), 181–189. https://doi.org/10.1080/027638....
 
37.
Rampersad, H. K. (2010). Ty—Marka inna niż wszystkie (M. Witkowska, tłum.). Helion.
 
38.
Scheidt, S., Gelhard, C., Henseler, J. (2020). Old Practice, but Young Research Field: A Systematic Bibliographic Review of Personal Branding. Frontiers in Psychology, 11(1809), 1–18. https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
39.
Shyle, I. (2022). Personal Branding of Professors in Social Media: A Choice or a Necessity in Our days? W J. Kaswengi i A. Ingarao (Red.), Springer Proceedings in Business and Economics (WOS:000787145900010, s. 207–220). SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
40.
Thomson, M. (2006). Human Brands: Investigating Antecedents to Consumers’ Strong Attachments to Celebrities. Journal of Marketing, 70(3), 104–119. https://doi.org/10.1509/jmkg.7....
 
41.
Walczak-Skałecka, A. (2022). Koncepcja marki osobistej w świetle wybranych teorii tożsamości narracyjnej [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej]. http://bc.umcs.pl/dlibra/publi....
 
42.
Walczak-Skałecka, A. (2023). Marka osobista jako przejaw aktywności przedsiębiorczej. w: E. Mieszajkina i M. Sobka (red.), Aktywność przedsiębiorcza w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
43.
Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego.
 
44.
Wiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty. Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów, 35(1), 11–24. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
45.
Wojtaszczyk, K., i Maszewski, F. (2014). Różnorodność metod zarządzania marką osobistą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1(349), 454–462. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
46.
Wołk, Z. (2007). Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Oficyna Wydawnicza UZ.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top