Konsumpcja a przestępczość nieletnich
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):11-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawisko przestępczości wśród nieletnich jest poważnym problemem społecznym od wielu lat. Naukowcy różnych dziedzin (prawa, kryminologii, socjologii, psychologii, medycyny) próbują znaleźć rozwiązania, które spowodują ograniczenie udziału nieletnich w zachowaniach przestępczych oraz związanych z nimi innymi zjawiskami patologicznymi. Niestety, udaje im się to tylko w niewielkim stopniu. W niniejszej publikacji, autorzy podjęli rozważania kryminologiczne i wiktymologiczne, dotyczące zjawiska przestępczości nieletnich w kontekście zaspokajania potrzeb zarówno materialnych, jaki niematerialnych. Sytuacja, w której potrzeby jednostki nie zostaną zaspokojone zgodnie z jej wymaganiami, rodzi dla niej poważne zagrożenia. Organizm ludzki narażony jest na zaburzenia psychosomatyczne, prowadzące do bardzo poważnych chorób, a nawet śmierci. Nieletni, często nie mając możliwości zaspokajania potrzeb w sposób legalny, w szczególności potrzeb materialnych, wchodzą na drogę przestępczą. Badania naukowe dowodzą, że działania podejmowane przez nieletnich w celu zaspokajania potrzeb powodują, że mogą stać się ofi arą przestępstwa, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top