Konsumpcja a przestępczość nieletnich
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Data publikacji: 30-06-2015
 
JoMS 2015;25(2):11–31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Zjawisko przestępczości wśród nieletnich jest poważnym problemem społecznym od wielu lat. Naukowcy różnych dziedzin (prawa, kryminologii, socjologii, psychologii, medycyny) próbują znaleźć rozwiązania, które spowodują ograniczenie udziału nieletnich w zachowaniach przestępczych oraz związanych z nimi innymi zjawiskami patologicznymi. Niestety, udaje im się to tylko w niewielkim stopniu. W niniejszej publikacji, autorzy podjęli rozważania kryminologiczne i wiktymologiczne, dotyczące zjawiska przestępczości nieletnich w kontekście zaspokajania potrzeb zarówno materialnych, jaki niematerialnych. Sytuacja, w której potrzeby jednostki nie zostaną zaspokojone zgodnie z jej wymaganiami, rodzi dla niej poważne zagrożenia. Organizm ludzki narażony jest na zaburzenia psychosomatyczne, prowadzące do bardzo poważnych chorób, a nawet śmierci. Nieletni, często nie mając możliwości zaspokajania potrzeb w sposób legalny, w szczególności potrzeb materialnych, wchodzą na drogę przestępczą. Badania naukowe dowodzą, że działania podejmowane przez nieletnich w celu zaspokajania potrzeb powodują, że mogą stać się ofi arą przestępstwa, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031