The perfect employee? Non-formal competences - expectations and reality
 
More details
Hide details
1
Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej Curie
 
 
Submission date: 2018-02-12
 
 
Final revision date: 2018-04-11
 
 
Acceptance date: 2018-04-11
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Marzena Dymek Maciejewska   

Uczelnia Warszawska im.Marii Skłodowskiej Curie, Armii Krajowej, 14A, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):11-21
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
In connection with the growing problems in the labor market regarding the employment of serial workers, we are increasingly encountering various studies seeking the causes of this phenomenon. The presented article contains an analysis of the survey results of a survey nature, the purpose of which was to check what basic groups of non-formal competences are considered to be important among selected employers and how the real level of competencies of current employees is shaped in the assessment of the management.Are the declared expectations of employers related to the competences of really employed staff? What are the most common reasons for difficulties when looking for new employees? Do employers really look for a worker who meet the certain criteria?

Material and methods:
The research was of a survey nature. They were carried out among 32 SME companies from the Mazowieckie Province. The questions were addressed to the owners or representatives of the top management of the company. The questionnaire contained questions regarding the delineation of the scope of expected competences and a description of the sources of difficulties encountered while seeking employees for work.

Results:
The results indicate that the ability to cooperate is valued first and foremost. In the case of rank-and-file employees, mainly in the team falling , but also with managers The managerial staff first of all require the ability to cooperate with colleagues. 56, 3% of employers declare difficulties when hiring serial employees. In the case of the managerial staff it is 37.5%.

Conclusions:
The conclusions from my research and references to the analyzes of other authors quoted by me indicate that there are many common tendencies regarding both the expected competences and difficulties in employing the appropriate employees.

 
REFERENCES (11)
1.
Brannick, M.T., Levine, E.L. (2005). Job Analysis: Methods, Research, Thousand Oaks, California: SAGE Publications Inc. ISBN 9781412937467.
 
2.
Dymek, M. (2004). Ocena pracownika jako element systemu motywacyjnego organizacji. W: Z. Ściborek (red.), Motywowanie menedżerów XXI wieku – pieniądz czy samorealizacja, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. ISBN 8370512895.
 
3.
Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: Polskie Wydawnicrwo Ekonomiczne. ISBN 8320815320.
 
4.
Gajderowicz, T., Grotkowska, G., Wincenciak, L. (2013). Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego, „Edukacja – Instytut Badań Edukacyjnych” Nr 2. ISSN 0239-6858.
 
5.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: „Abedik”. ISBN 8385594469.
 
6.
Oleksyn, T. ( 2006). Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. ISBN 8374840064.
 
7.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320816629.
 
8.
Raport Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014. Stowarzyszenie ABK, Adam Dębowski Instytut Liderów Zmian, wersja elektroniczna www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl (dostęp: 10.02.2018).
 
9.
Religa, J. (opr.). (2015). Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. 2014, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376333885.
 
10.
Stachowska, S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Nr 2, s. 38. ISSN 1641-0874.
 
11.
Tucholska, K. (2005), Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, t. VIII, nr2 , s. 11. ISSN 1507-7888.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top