IMAGE OF ELDERLY PEOPLE IN THE OPINION OF CHILDREN AT SCHOOL AGE
 
More details
Hide details
1
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Submission date: 2018-01-14
 
 
Final revision date: 2018-02-19
 
 
Acceptance date: 2018-02-22
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
Corresponding author
Olimpia Gogolin   

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Marii Skłodowskiej-Curie 16/13, 41-819 Zabrze, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):23-44
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this article is to demonstrate how class I to III students see older people.

Material and methods:
A survey was conducted using the questionnaire survey as a research tool. The study was conducted in Czerwionka-Leszczyny and Książenice, towns located in the town and commune of Czerwionka-Leszczyny, in Rybnik district of Silesian Voivodship. The main criteria for the division of the research group were the gender and place of residence of young respondents. The chosen period of human development is not accidental, as it is at that time that the transition from superficiality to operational thinking takes place, which contributes to the deeper and more objective description of other people by children.

Results:
Students, regardless of sex and place of residence, see caring caregivers in seniors. In their opinion, old age is the period when you can devote your time to the family.

Conclusions:
The children's view seems far from stereotypical thinking about seniors.

 
REFERENCES (22)
1.
Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
2.
Banach, K. (2007). Czas wolny w życiu ludzi starszych (Komunikat z badań). W: B. Bugajska (red.), Życie w starości, Szczecin: ZAPOL. ISBN 9788375180503.
 
3.
Bee, H. (2004). Rozwój społeczny i rozwój osobowości w wieku od sześciu do dwunastu lat. W: H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. ISBN 8372984328.
 
4.
Brzezińska, A.I., Sienkiewicz-Wilowska, J.A., Wójcik, S. (2011). Opiekun jako mediator w środowisku fizycznym i społecznym seniora: perspektywa psychologii pozytywnej. W: K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska (red.), Różne oblicza starości, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. ISBN 9788375971286.
 
5.
Dyczewski, L. (1994). Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8322803982.
 
6.
Grün, A. (2008). Pokochaj swój wiek. Sztuka starzenia się, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła. ISBN 9788374244404.
 
7.
Halicka, M., Halicki, J., Czykier, K. (red.). (2010). Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 9788374312431.
 
8.
Halicka, M., Halicki, J., Kramkowska, E. (red.). (2016), Starość: poznać, przeżyć, zrozumieć, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 9788374315067.
 
9.
Ilg, F.L., Ames, L.B., Baker, S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat: poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374891141.
 
10.
Janiszewska-Rain, J. (2005). Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 
11.
Kaczanowska, A., Huget, P. (2004). Spostrzeganie starości przez dzieci i młodzież. W: M. Krobicki, Z. Szarota (red.), Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN 9788391992098.
 
12.
Kępiński, A. (1992). Rytm życia, Warszawa: Sagittarius. ISBN 8390039214.
 
13.
Komorowska-Pudło, M. (2007). Relacje rodzinne osób starszych. W: B. Bugajska (red.), Życie w starości, Szczecin: ZAPOL. ISBN 9788375180503.
 
14.
Kosová, B. (2014). Self-realization, meaning of life and lifelong education. Sebarealizácia, zmysel života a celoživotná edukácia, „Journal of Modern Science” 3/22. ISSN 1734-2031.
 
15.
Krzysztofiak, D. (2016). Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Impuls. ISBN 9788380951037.
 
16.
Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju: podręcznik dla nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8388149911.
 
17.
Monasterska-Wiącek, E. (2015). Starość widziana oczami dziecka. W: M. Gucewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788380611320.
 
18.
Potent-Ambroziewicz, M. (2013). Starość w języku młodzieży współczesnej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788377842829.
 
19.
Smoląg, S. (2015). Funkcjonowanie starszych pokoleń w życiu rodzinnym i społecznym. W: M. Gucewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788380611320.
 
20.
Strelau, J. (red.). (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Podstawy psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788374890823.
 
21.
Szymczak, M. (red.). (1981). Słownik języka polskiego, t. 3 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Tomczyk, Ł. (2011). Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku, W: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. ISBN 9788361121480.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top