The idea of universal design at the university - the context of the development of students with disabilities.
 
More details
Hide details
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
2
absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
 
 
Submission date: 2022-11-07
 
 
Final revision date: 2023-02-12
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Mateusz Barłóg   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
JoMS 2023;50(1):275-291
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Presenting the idea of universal design in higher education and indicate that the appropriate adaptation of teaching conditions to the potential of learners is the basic context for the development of their competences.

Material and methods:
An in-depth, semi-structured interview conducted with five students with a disability certificate. The study is based on a phenomenological perspective, i.e. the need to understand the experiences of the participants.

Results:
Students pay attention to the need to modernize the infrastructure of Polish universities, including the layout of lecture halls and common space, which is a place of rest between classes. The method of verifying the learning outcomes and the quality of teaching require improvement and communication between students with disabilities and university staff.

Conclusions:
The basic need seems to be the ability to design solutions, because some of the ideas implemented at universities seem to be wrong. Theoretical and practical conclusions are presented in the discussion of the results.

 
REFERENCES (25)
1.
Barłóg M., Stradomska M. (2020). New technologies in teaching : challenges and individual, group or educational development opportunities. in: R. Majka, M. Różalska, A. Treska-Siwoń (ed.). In/Exclusions : social responsibility of institutions, 201–222. Copernicus Center Press.
 
2.
Bowe F. (2000). Universal Design in Education: Teaching Nontraditional Students. Bergin & Garvey.
 
3.
Bronfenbrenner U. (1979). The ecology of Human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.
 
4.
Burgstahler S. (2012). Universal design in education: Principles and applications. University of Washington.
 
5.
Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? 4, 67 –107, Nauka.
 
6.
Creswell J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
7.
Craig S. L., Smith S.J., Frey B.B. (2022). Professional development with universal design for learning: supporting teachers as learners to increase the implementation of UDL, Professional Development in Education, 48:1, 22 37,.
 
8.
DOI: 10.1080/19415257.2019.1685563.
 
9.
Cumming, T.M., Rose, M.C. (2022). Exploring universal design for learning as an accessibility tool in higher education: a review of the current literature. Aust. Educ. Res. 49, 1025–1043, https://doi.org/10.1007/s13384....
 
10.
Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki, 553 –568. Wydawnictwo KUL.
 
11.
Drabik L., Sobol E. (2020). Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Ettekal A., Mahoney J.L. (2017). Ecological Systems Theory. In: K. Peppler (ed.), The SAGE Encyclopedia of Out-of-School Learning, 239 – 241. SAGE.
 
13.
Gargiulo, R. M. & Metcalf, D. (2022). Teaching in today’s inclusive classrooms: A universal design for learning approach. Cengage Learning.
 
14.
Grabarek I., Mrochen I., Panasiewicz A., Zawadzka D., Wysocki M. (2019). Moduły zajęć Projektowania Uniwersalnego w ramach wybranych obszarów kształcenia. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
15.
Kelley T., Kelley D. (2019). Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking. Wydawnictwo MT Biznes.
 
16.
Kuźnik M. (2018). Szkoła jako przestrzeń wspomagania rozwoju.18, 37–46, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika.
 
17.
Maslow A. (2018). Motywacja i osobowość. Wydawnictwo PWN.
 
18.
Michalska-Dominiak B., Grocholiński P. (2019). Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie. Wydawnictwo Onepress.
 
19.
Nygaard, K. M. (2018). What is Universal Design – Theories, terms and trends. IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur.
 
20.
Olechowska A. (2020). Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo PWN.
 
21.
Orkwis R., McLane K. (1998). A Curriculum Every Student Can Use: Design Principles for Student Access. ERIC/OSEP Topical Brief. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC.
 
22.
Przetacznik-Gierowska M, Tyszkowa M. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo PWN.
 
23.
Przybyszewska D. (2016). Charakterystyka systemów kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szwecji, Republice Federalnej Niemiec, Grecji i we Włoszech, 39, 271–290, Studia Edukacyjne. DOI: 10.14746/se.2016.39.16.
 
24.
Ślusarczyk C. (2016). Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce, 123, 181–189, Ekonomiczne Problemy Usług.
 
25.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U.2019, poz. 1696, tekst jednolity.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top