NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Emotional control and burnout in sportsmen on the example of football players
 
Więcej
Ukryj
1
UMCS w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 12-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2021
 
 
Data akceptacji: 24-10-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Wanda Stradomska   

UMCS w Lublinie
 
 
JoMS 2021;47(2):409-430
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
 
REFERENCJE (36)
1.
Altahayneh Z. (2003) The effects of coaches’ behaviors and burnout on the satisfaction and burnout athletes. Dissertation. Tallahassee: Florida State University.
 
2.
Appleton P.R., Hill, A.P. (2012). Perfectionism and athleteburnout in junior elite athletes: The mediating role of motivation regulations. Journal of Clinical Sport Psychology, 6, s. 129–145.
 
3.
Caccese T.M., Mayerberg C.K. (1984). Gender differences in perceivedburnout of college coaches. J Sport Psychol. 6, s. 279–288.
 
4.
Czajkowski Z. (1991). Psychologia sprzymierzeńcem trenera. COS, RCM-SzKFiS, Warszawa.
 
5.
Devantier C. (2011). Psychological predictors of injury among professional soccer players. Sport SciRev, 20(5-6), s. 5–36. https://doi.org/10.2478/v10237....
 
6.
Dyrla-Mularczyk, K. (2017). Wybrane przyczyny nagłego zakończenia kariery sportowca. Rozprawy Naukowe, 59, s. 66-72.
 
7.
Gee C.J., Marshall J.C., King J.F. (2010). Should coaches use personality assessments in the talent identification process? A 15 year predictive study on professional hockey players. Int J CoaSci. 4(1), s. 25-34.
 
8.
Goodger K., Gorely T., Lavallee D., Harwood Ch. (2021). Burnout in Sport: A Systematic Review. The Sport Psychologist, 2, s. 127–151. https://doi.org/10.1123/tsp.21....
 
9.
Gümüşdağ H., Bastik C., Yamaner F., Kartal A. (2013). Burnout in professional soccer players: The role of aggression and anxiety.
 
10.
Gustafsson H., Madigan D., Lundkvist E. (2018). Burnout in Athletes., https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
11.
Hadła M., Bieganowski K., Wierzbowska C., Tejedor N., Snela S. (2006). Urazowość wśród piłkarzy oraz metody pracy zespołu medycznego w wybranych klubach piłkarskich Polski i Hiszpanii. Medycyna Sportowa [Injury among footballers and methods of work of the medical team in selected football clubs in Poland and Spain. Sports Medicine], 22, s. 272-276.
 
12.
Hill A.P., Curran T. (2016). Multidimensional perfectionism and burnout: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 20, s. 269–288.
 
13.
Hilliard R.C., Brewer B.W., Cornelius A.E., Van Raalte J.L. (2014). Big Five Personality Characteristics and Adherence to clinic-based rehabilitation activitie safter ACL surgery: A prospective analysis. Open Rehabil J., 7, s. 1-5. https://doi.org/10.2174/187494....
 
14.
Ingledew D.K, Markland D., Sheppard K.E. (2004). Personality and self-determination of exercise behaviour. Pers Individ Differ. 36, s. 1921–1932. https://doi.org/10.1016/j.paid....
 
15.
Jarvis M. (2006). Sport Psychology: A student’shandbook. NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/978020....
 
16.
Kalinowski P., Pietranis D., Bugaj O., Lachowska K. (2007). Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród młodych sportowców zespołowych gier sportowych [Ways of coping with stress among young athletes in team sports games],.
 
17.
Kim J, Gardant D, Bosselut G, Eys M. (2018). Athletepersonalitycharacteristics and informal role occupancy in interdependent sport teams. Psychol Sport Exerc., 39, s. 193-203.https://doi.org/10.1016/j.psyc....
 
18.
Koutuers Ch.G., Andrew J.M. (2011). Urazy u młodych piłkarzy [Injuries in young footballers] Pediatria po dyplomie, 5, s. 22-28.
 
19.
Leininger R.E., Knox C.L., Comstock R.D. (2007). Epidemiology of 1.6 million pediatric soccer related injuries presenting to United States emergency departments from 1990 to 2003. Am J Sports Med., 35, s. 288-294.
 
20.
Manilo Y. (2014). Locomotor activity of professional football referees. Physicaleducation of students., 18(6), s. 37-40. https://doi.org/10.15561/20755....
 
21.
Maslach C., Leiter M.P. (2011) Prawda o wypaleniu zawodowym. [The truth about burnout]. Warszawa: PWN.
 
22.
Mularczyk K., Bojkowski L. (2017). Syndrom wypalenia zawodowego w aktywności sportowej, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu[Burnout syndrome in sports activity] 2(51).
 
23.
Pines A.M. (1993). Burnout: Anexistential perspective. W: Schaufeli W, MaslachCh, Marek T (red.). Professional burnout. Washington: Taylor and Francis, s. 33–51.
 
24.
Price M.S, Weiss M.R. (2000). Relationships among coach burnout, coach behaviors, and athletes’ psychological response. Sport Psychologist. 14, s. 391–409.
 
25.
Reilly J.J., Penpraze V., Hislop J., Davies G., Grant S., Paton J.Y. (2008). Objective measurement of physicalactivity and sedentary behaviour: review with new data. Archives of Disease in Childhood, 93(7), s. 614–619. https://doi.org/10.1136/adc.20....
 
26.
Rogowska A. (2020). Personality differences between academic team sport players and physical education under graduate students. Physical education of students. 24(1), s. 55-62. https://doi.org/10.15561/20755....
 
27.
Rybaczyk D., Klimczyk M. (2017). Procesy emocjonalne towarzyszące zawodnikowi podczas startu w zawodach sportowych oraz ich wpływ [Emotional processes accompanying the competitor during the start in sports competitions and their impact].
 
28.
Sęk H. (2004). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. [Burnout. Causes and prevention]. Warszawa: PWN.
 
29.
Sęk H. (2000). Wypalenie zawodowe. [Burnout]. Warszawa: PWN.
 
30.
Sękowski A., Barej M. (2019). Temperament i inteligencja emocjonalna sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych [Temperament and emotional intelligence of individual and team sportsmen], Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, 2019.
 
31.
Slimani M, Bragazzi NL, Znazen H, Paravlic A, Azaiez F, Tod D. (2018). Psychosocial predictors and psychological prevention of soccer injuries: A systematicreview and meta-analysis of the literature. Phy sTher Sport., 32, s. 293-300. https://doi.org/10.1016/j.ptsp....
 
32.
Tomczak M., Bręczewski G., Sokołowski M., Kaiser A., Czernik U. (2013). Personality traits and stress coping styles in the Polish National Cadet Wrestling Team. Arch Budo., 9(3), s. 161-168.
 
33.
Uher I., Bukova A. (2018). Interrelationship between Exercise and Diseases in young people: Review study. Physical Activity Review, 6, 203–212. https://doi.org/10.16926/par.2....
 
34.
van Rossum J.H.A. (2009). Giftedness and talent in sport. In: Shavinina LV, editor. International Handbook on Giftedness. Dordrecht: Springer, s. 751–791. https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
35.
Гринь Е.И. (2008). Личностныерегуляторыэмоциональноговыгорания у спортсменов, Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, том 14, s. 163-168.
 
36.
Гринь Е.И. (2009). Психологическоевыгорание в спорте:Теоретическиемодели и причиныфеномена, Человек. Сообщество.Управление. №4, s. 68-75.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top