Economic determinants of new product development
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
2
WSEI University in Lublin
 
3
Lublin University of Technology, Poland
 
 
Submission date: 2023-12-05
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Urszula Anisiewicz   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):740-757
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract Preparation for the launch of a new product is a key element that will allow an organisation to maximise its chances of establishing itself in the consumer's mind. It is therefore necessary to analyse and define the needs, behaviours, purchase paths of the potential customer/consumer. This knowledge is essential for building the final product / service, but also for the product development strategy, followed by its promotion, sales and lifecycle management. In the implementation strategy process, it is necessary to establish elements (activities) such as the name, logo, packaging, market analysis, marketing strategy, and sales strategy (including distribution and sales channels). The article analyses the new product launch process from an economic, marketing, financial and organisational perspective. Streszczenie Przygotowanie do wprowadzenia nowego produktu na rynek jest kluczowym elementem, który pozwoli organizacji zmaksymalizować szanse na zaistnienie w świadomości konsumenta. Konieczne jest więc przeanalizowanie i zdefiniowanie potrzeb, zachowań, ścieżek zakupowych potencjalnego klienta / odbiorcy. Ta wiedza jest niezbędna do budowania finalnego produktu / usługi, ale także strategii rozwoju produktu, a następnie jego promocji, sprzedaży i zarządzania cyklem życia. W procesie strategii wdrażania konieczne jest ustalenie takich elementów (działań), jak: nazwa, logotyp, opakowanie, analiza rynku, strategia marketingowa, a także strategia sprzedażowa (obejmująca kanały dystrybucji i sprzedaży). Artykuł analizuje proces wprowadzania nowego produktu na rynek z perspektywy ekonomicznej, marketingowej, finansowej i organizacyjnej.
 
REFERENCES (45)
1.
Altkorn J. (red.). (1996). Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 
2.
Antczak S. (2010). Metody portfelowe w planowaniu strategicznym jednostek biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 14/2010.
 
3.
Cabała P., Sołtysik M., Woźniak K. (2016). Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, (red.) A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków.
 
4.
Czubała A. (2012). Podstawy marketingu., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Dejnaka A. (2002). CRM – Zarządzanie kontaktami z klientami, Helion, Warszawa.
 
6.
Daszyńska-Żygadło (2015). Wycena przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 
7.
Deszczyński, B. (2016). The Maturity of Corporate Relationship Management, Gospodarka Narodowa, nr 3 (283)/2016.
 
8.
Gorchels L. (2007). Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy, Onepress, Warszawa.
 
9.
Griffin R. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
10.
Gieraszewska G., Romanowska M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
11.
Grześkowiak A., Mazurek-Lopacińska K., Sobocińska M., Stanimir A. (2016). Metody badań marketingowych. Modelowanie, technologia, wizualizacja., Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Iacobucci, D., Hibbard, J.D. (1991). Toward an encompassing theory of business marketing relationships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): an empirical generalization, Journal of Interactive Marketing vol 13 nr 3/1991.
 
13.
Ignatiuk S. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim, Economy and Management, nr 3/2011.
 
14.
Jeż. U. (2015). Analiza interesariuszy i jej wpływ na sukces projektu, Wybrane zagadnienia zarządzania projektami w przedsiębiorstwach informatycznych, Kraków.
 
15.
Jonek-Kowalska I., Michalak A. (2013). Uwarunkowania efektywności produktu w fazie dojrzałości na przykładzie węgla kamiennego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1998/2013.
 
16.
Juszczyk M. (2010). Metoda SPACE narzędzie analizy strategicznej dla firm budowlanych, Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej, nr. kol.1514/2010.
 
17.
Kałkowska J. (2010). Zarządzanie strategiczne Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
18.
Kaznowski D. (2008). Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa.
 
19.
Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka (2001). Strategiczne planowanie marketingowe, PWN, Warszawa.
 
20.
Kontyka P., Kornaś R. (2006). Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami, praca magisterska, AGH, Kraków.
 
21.
Kotler P. (2004). Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
 
22.
Lotko A. (2006). Zarządzanie relacjami z klientem. Strategie i systemy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 
23.
Maister D. H., Green C. H., Galford R. M. (2011). Zaufany doradca. Jak budować trwałe relacje z klientami, Wydawnictwo Onepress, Warszawa.
 
24.
Muzyczyszyn P. (2018). Jak zwiększyć efektywność sprzedażową w terenie? Perspektywa handlowca i menedżera sprzedaży, Skuteczna sprzedaż , Proces sprzedaży 13 listopada 2018, nr 14 (Marzec 2018); https://www.nowa-sprzedaz.pl/a....
 
25.
Novo, J., (2012). Drilling Down – Turning Customer Data into Profits with a Spreadsheet, 3rd Edition, Saint Petersburg, PL, Booklocker.com Inc. http://www.jimnovo.com/RFM-tou....
 
26.
Robbins S. P., Judge T. A., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 
27.
Redakcja CRM-abc.pl – CRM-abc.pl – wszystko o CRM i systemach Zarządzania Relacjami z Klientami – CRM, http://www.crm-abc.pl/ (dostęp 20.09.2023).
 
28.
Roff-Marsh J. (2015). The machine (machina sprzedażowa – tytuł polski), Published by Greenleaf Book Group Press Austin, Texas.
 
29.
Sojkin B. (2003). Zarządzanie Produktem, PWE, Warszawa.
 
30.
Sosnowska A. (2003). Zarządzanie nowym produktem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 
31.
Rudawska E. (2005). Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 
32.
Stabryła A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 
33.
Stachelek R. (2016). Analiza SWOT a analiza TOWS – wady i zalety; http://zarzadzanieblog.blogspo....
 
34.
Tchórzewski S. (2014). Planowanie zakresu projektu oraz komunikacji w projekcie z uwzględnieniem interesariuszy wewnętrznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 63/2014.
 
35.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003). Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 
36.
Trocki. M. (2014).Organizacja projektowa, PWE, Warszawa.
 
37.
Turner, J. R., Kristoffer, V., & Thurloway, L. (2002). The project manager as change agent. Proceedings of the 2002 Australian Institute of Project Management.
 
38.
Urbanowska–Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 
39.
Wrzosek W. (red.). (2012). Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
40.
Wiącek-Janka E. (2006). Zmiany i konflikty w organizacji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
41.
Wereda W. (2009). Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa.
 
42.
Zarębska A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie: teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 
43.
Zatonatska, T., Wołowiec, T., Dluhopolskyi, O., Podskrebko, O., Maksymchuk, O. (2023). Using Data Science Tools in E-Commerce: Client’s Advertising Campaigns vs. Sales of Enterprise Products. In: Faure, E., Danchenko, O., Bondarenko, M., Tryus, Y., Bazilo, C., Zaspa, G. (eds) Information Technology for Education, Science, and Technics. ITEST 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 178. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
44.
Podolchak, N.; Martyniuk, V.; Tsygylyk, N.; Skowron, S.; Wołowiec, T. (2022). Mitigating Risks for Effective Personnel Management in the Organization of the Energy Sector due to the COVID-19 Pandemic. Sustainability 2022, 14, 10055. https://doi.org/10.3390/ su141610055.
 
45.
Wołowiec T., Bogacki S. (2021). Human resource management & resource planning in a public organization, International Journal of New Economics and Social Sciences” № 2 (10) 2021. S. 95-108; DOI: 10.5281/zenodo.5972483.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top