PL EN
Building resilience of municipalities and regions innovative management to smart specialization
 
Więcej
Ukryj
1
West Ukrainian National University
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
3
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 27-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):378-394
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Adaptations to digitalization and climate change of all aspects of society are important issues of innovation management at the local and regional levels. The paper demonstrates: 1) the components of smart specialization in order to achieve municipalities and regions strategy goals; 2) the use of the mechanism of smart specialization to realize the entrepreneurial potential of the regional economy; 3) the introduction of smart specialization for the innovative development of the Ukrainian municipalities based on the European experience; 4) the indicators of building resilience of municipalities and regions innovative management to smart specialization.

Material and methods:
Combination of dialectical approach to the knowledge of the components of smart specialisation and the methods of induction, deduction for the realisation of the entrepreneurial potential of the regional economy based on cross-industry clustering became the basis for the development of recommendations for municipalities

Results:
Extending the sustainability of innovative municipal and regional governance to smart specialisation is to take into account the importance of using the main postulates of the smart specialisation mechanism to realise the innovation potential of the regional economy.

Conclusions:
The priority directions of the agro-energy cluster model should be the establishment of a cluster model of "Government-Business-Science-Education" interaction. In order to achieve this goal, scientists from the Western Ukrainian National University justified and developed the Programme for Supporting Innovation in Areas of Smart Specialisation in the Ternopil Region for 2020-2023, which aims to implement innovative approaches to capacity building of the regional economy within the framework of smart, sustainable and comprehensive development.

 
REFERENCJE (31)
1.
Artyukhova, N.; Tiutiunyk, I.; Bogacki, S.; Wołowiec, T.; Dluhopolskyi, O.; Kovalenko, Y. Scenario (2022). Modeling of Energy Policies for Sustainable Development. Energies 2022, 15, 7711. https://doi.org/10.3390/en1520....
 
2.
Borysiak O., Brych V., (2022). Post-COVID-19 Revitalisation and Prospects for Climate Neutral Energy Security Technologies, Problemy Ekorozwoju 17(2), pp. 31-38. Borysiak O., Skowron Ł., Brych V., Manzhula V., Dluhopolskyi O., Sak-Skowron M., Wołowiec T., (2022). Towards Climate Management of District Heating Enterprises Innovative Resources, Energies 15(21), 7841.
 
3.
Borysiak O., Wołowiec T., Gliszczyński G., Brych V., Dluhopolskyi O., (2022). Smart transition to climate management of the green energy transmission chain, Sustainability 14(18), 11449, doi: https://doi.org/10.3390/su1418....
 
4.
Borysiak, O.; Skowron, Ł.; Brych, V.; Manzhula, V.; Dluhopolskyi, O.; Sak-Skowron, M.; Wołowiec, T. (2022). Towards Climate Management of District Heating Enterprises’ Innovative Resources. Energies 2022, 15, 7841.
 
5.
Borysiak, O.; Wołowiec, T.; Gliszczyński, G.; Brych, V.; Dluhopolskyi, O. (2022). Smart Transition to Climate Management of the Green Energy Transmission Chain. Sustainability, 14, 11449. https://doi.org/10.3390/ su141811449.
 
6.
Brych V., Borysiak O., Yushchenko N., Bondarchuk M., Alieksieiev I., Halysh N., (2021). Factor Modeling of the Interaction of Agricultural Enterprises and Enterprises Producing Green Energy to Optimize the Biomass Supply Chain, 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, pp. 425-427, doi: https://doi.org/10.1109/ACIT52....
 
7.
Brych V., Manzhula V., Borysiak O., Liakhovych G., Halysh N., Tolubyak V., (2020). Communication Model of Energy Service Market Participants in the Context of Cyclic Management City Infrastructure, 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, pp. 678-681, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208902.
 
8.
Brych V.Ya., Pucenteylo P.R., Humenyuk O.O., Hunko S.I., (2021). Inteligentna specjalizacja w systemie innowacyjnego rozwoju terytoriów, Innovation Economy 7-8(89), pp. 56-63.
 
9.
Brych V.Ya., Pucenteylo P.R., Kostetskyi Y.I., Hunko S.I., (2022). Inteligentna specjalizacja jako siła napędowa systemu innowacyjnego rozwoju regionalnego, Innovation Economy 1(90), pp. 141-151.
 
10.
Bzhuska Y., Pyka Y., (2012). Inteligentna specjalizacja regionu.
 
11.
Cohesion Policy 2014-2020, (2014). National/Regional Innovation strategies for smart specialisation (RIS3).
 
12.
Dameniia N., (2020). ‘Inercja czy innowacja, czyli według jakiej zasady rozwijać regiony’, Economic Truth.
 
13.
Darmorost, I., Dyvak, M., Porplytsya, N., Shynkaryk, T., Martsenyuk, Y., Brych, V., (2019). Convergence estimation of a structure identification method for discrete interval models of atmospheric pollution by nitrogen dioxide, 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), pp. 117–120, doi: https://doi.org/10.1109/ACITT.....
 
14.
Foray, D., David, P. and Hall, B., (2009). Smart Specialisation – The Concept.
 
16.
Lankauskiene R., ˙ Simonaityte V., Gedminait ˙ e-˙ Raudone Ž., Johnson J., (2022). Addressing the European Green Deal with Smart Specialization Strategies in the Baltic Sea Region, Sustainability 14, 11912.
 
17.
Laying down common provisions on the European Regional Development Fund. Regulation (EU) (2014). No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013.
 
18.
Levy C., Wong D. (2014). Towards a Smart Society.
 
19.
Lupova-Henry E., Dotti N. F., (2022). Clusters as collective actors and agents of change for (new) sustainable path development. Clusters and sustainable regional development: A Meta-Organisational Approach, Lupova-Henry E., Dotti N. F. (ed.).
 
20.
Markovych I. B., (2016). Przesłanki i cechy inteligentnej (smart) specjalizacji regionów uwzględniająca trendy światow. Współczesne problemy społeczno-ekonomiczne teorii i praktyki rozwoju systemów gospodarczych, Tarnopol, FOP Osadts Y. V.
 
21.
Nam T. Pardo T., (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, Digital Government Innovation in Challenging Times. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference, pp. 282-291.
 
22.
Rzeńca A., (2017). Ecological clusters in the context of smart specialisation strategies and key clusters: the case of Poland, Management & Gouvernance. Entreprises – Territoires – Sociétés 17, pp. 83-91.
 
23.
Shewchenko A. W., (2021). Narzędzia aktywizacji rozwoju innowacyjnego w przemyśle Ukrainy w oparciu o inteligentną specjalizację, Kijów: NISD.
 
24.
Smart specialization, European Commission.
 
25.
Strategia Rozwoju obwodu tarnopolskiego na lata 2021-2027 oraz Plan Działań na rzecz jej realizacji na lata 2021-2023.
 
26.
W sprawie zatwierdzenia Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 695.
 
27.
W sprawie zatwierdzenia procedury opracowywania Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego Ukrainy i planu działań na rzecz jej realizacji, a także monitorowania i oceny skuteczności realizacji wspomnianych Strategii i planu działań, Uchwała Rady Ministrów Ministrów Ukrainy z dnia 11 listopada 2015 r. nr 931 (zmieniona zgodnie z uchwałą KM nr 959 z dnia 14.11.2018 r.).
 
28.
Wołowiec, T.; Kolosok, S.; Vasylieva, T.; Artyukhov, A.; Skowron, Ł.; Dluhopolskyi, O.; Sergiienko, L. (2022). Sustainable Governance, Energy Security, and Energy Losses of Europe in Turbulent Times. Energies 2022, 15, 8857. https://doi.org/10.3390/ en15238857.
 
29.
Wołowiec, T.; Myroshnychenko, I.; Vakulenko, I.; Bogacki, S.; Wiśniewska, A.M.; Kolosok, S. (2022). Yunger, V. International Impact of COVID-19 on Energy Economics and Environmental Pollution: A Scoping Review. Energies 2022, 15, 8407.
 
30.
Yegorov I., Gryga V., Ryzhkova Y., (2022). Enabling the Triple Helix Model Through the Implementation of Smart Specialization: the Case of Ukraine, Science and Innovation 18(4), pp. 3–16.
 
31.
Zalutskyi I.R., (2019). Instytucjonalne i prawne podstawy wdrażania inteligentnej specjalizacji na Ukrainie, Społeczno-ekonomiczne problemy współczesnej Ukrainy 5(139), pp. 3-14.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top